Herstructurering De Beijerd en 't Riet

  •   keer gelezen   Zakelijk
CUIJK - Door de gemeente Cuijk en de Bedrijventerreinvereniging De Beijerd en ’t Riet (BTV), de Stichting Duurzaam Bedrijvenoverleg Land van Cuijk en Noord-Limburg (DBO) en de Brabants Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is gisteren een samenwerkingsovereenkomst voor de herstructurering van bedrijventerrein De Beijer en 't Riet ondertekend. De BOM houdt zich als uitvoeringsorganisatie van de Provincie Noord-Brabant onder andere bezig met herstructurering van Brabantse bedrijventerreinen.

[image=58103]

Het bedrijventerrein De Beijerd en ’t Riet in Cuijk van 94 hectare, heeft zich sinds de jaren 50 ontwikkeld tot een van de belangrijkste werklocaties van de gemeente Cuijk. De vleesfabriek van Homburg heeft lange tijd een belangrijke positie ingenomen op het bedrijventerrein. Het terrein kende een sterke nadruk op productie, vervoer en bouw. De laatste jaren verandert de economie en verandert het terrein aanzienlijk in aanzien en gebruik. De sluiting en sloop van het Homburgcomplex is hier een voorbeeld van.

Masterplan
In 2009 is door de ondernemers en de gemeente met ondersteuning van de BOM een Masterplan voor de herstructurering van het bedrijventerrein onderschreven. Daarin was het Homburg terrein waarvoor transformatieplannen waren als een zelfstandig te ontwikkelen terrein aangegeven en buiten het plan gehouden. Nu de discussie over de transformatie is afgerond en besloten is om het terrein als regulier bedrijventerrein te ontwikkelen wordt het betrokken bij de herstructureringsopgave. Dit deel zelf moet een kwalitatieve invulling krijgen in samenhang met de directe omgeving. Er is namelijk sprake van veroudering op bedrijventerrein, zowel in het openbare gebied als ook op sommige bedrijfskavels.

Invulling
Vanuit de eerdere opgave van het Masterplan is vooruitlopend daarop een centrale vrachtwagenparkeerplaats opgeknapt aan de Simon Homburgstraat. Nu duidelijkheid bestaat over de functionele invulling van het Homburg terrein kan samen met de inmiddels opgerichte Bedrijventerreinvereniging De Beijerd en ’t Riet (BTV)gewerkt worden aan de realisatie van de projecten uit het Masterplan. Daartoe behoren onder meer aanpassingen in de infrastructuur en vastlegging van nieuwe planologisch kaders voor het gebied.

Vernieuwing
Door de gemeente Cuijk en de Bedrijventerreinvereniging wordt de noodzaak voor vernieuwing onderkend. Deze vernieuwing is inmiddels ook vorm gegeven in een gezamenlijk project van de gemeente en BTV om door parkmanagement de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te behouden. Men heeft de BOM gevraagd de herstructurering te begeleiden.
De provincie Noord-Brabant financiert dit projectmanagement van de BOM om de economie te stimuleren en Brabant mooier te maken. De provincie stimuleert ook de uitvoering van projecten door middel van financiële steun uit het fonds van de Brabantse Herstructurerings¬maatschappij (BHB).
Meer berichten