Kavelruil IGP Laarakkerse Waterleiding

  •   keer gelezen   Zakelijk
HAPS/CUIJK - De eerste kavelruil van het Integraal GebiedsProject (IGP) Laarakkerse Waterleiding wordt maandag 25 juni formeel bij de notaris bekrachtigd. Ruim 20 hectare wordt in deze kavelruil van eigenaar geruild. Hiermee is de basis gelegd voor de uitvoering van de mooie plannen die voor dit gebied gemaakt zijn.

[image=216763]

In deze ruil worden gronden voor verschillende doelen op de juiste plaats gelegd. Niet alleen de landbouwkundige verkavelingstructuur (maar liefst 75 hectare) wordt in het gebied verbeterd, ook worden tegelijk met deze kavelruil over een lengte van 500 meter gronden langs de Laarakkerse Waterleiding ingericht voor de natuur. Met name poelen en natte oevers vormen zo een ecologische verbindingszone. Ook worden landschapselementen als houtwallen, boomgaardjes en grasstroken aangelegd ter compensatie van het Regionaal Bedrijventerrein Laarakker. Totaal wordt meer dan 2 hectare ingevuld voor natuurinrichting.

Deelnemers
De deelnemers aan deze kavelruil - zes particuliere grondeigenaren, Bureau Beheer Landbouwgronden, gemeente Cuijk en Waterschap Aa en Maas - hadden eerder al overeenstemming over deze kavelruil. Nu werd deze ook officieel vastgelegd bij notariskantoor Cuijk. Na de grondruil komt de inrichting van de gronden. In het najaar zal gestart worden met de aanleg van de Ecologische Verbindingszone langs de Laarakkerse Waterleiding. Het bijzondere van dit project is dat een deel van de natuur op particuliere grondeigenadommen komt te liggen en een deel van de grond zal worden ingericht door het Waterschap zelf.

Samenwerking
De kavelruil is vormgegeven door de Werkgroep IGP Laarakkerse Waterleiding. Hierin wordt samengewerkt door de gemeente Cuijk, het waterschap Aa en Maas, Brabants Landschap, ZLTO, Dassenwerkgroep Brabant, ANV, de provincie Noord-Brabant en de Dienst Landelijk Gebied. De handen zijn ineengeslagen om het gebied samen de juiste aandacht te geven. Natuur, landschap, waterhuishouding en verkaveling zijn onderwerpen die aan bod komen.
Meer berichten