Ondernemend Boxmeer boekt resultaten

  •   keer gelezen   Zakelijk
BOXMEER - Negentig ondernemers, vastgoedeigenaren en overige belangstellenden. Acht stellingen en de tussenstand van een uitgebreid onderzoek. De bijeenkomst voor Boxmeerse ondernemers beloofde gisterenavond de aanwezigen inzicht te verschaffen in de kwaliteit van het Boxmeers centrum.

De gemeente heeft adviesbureau Seinpost de opdracht gegeven het functioneren van het Boxmeers centrum te onderzoeken. Waarom komen klanten naar Boxmeer? Maar ook: Wat zijn de verbeterpunten van het centrum en hoe kunnen we meer publiek naar Boxmeer trekken?

[image=153778]

Kwaliteit
In december wordt het onderzoek afgerond met een rapport. Eerste tussentijdse conclusie? Ondernemend Boxmeer boekt resultaten die ruim voldoende zijn. Consumenten, passanten en ondernemers zijn vrij tevreden over Boxmeer. Het centrum scoort op kwaliteit van dienstverlening, winkels en horeca, parkeermogelijkheden en bijvoorbeeld veiligheid.
Ook blijkt Boxmeer een vrij compleet pakket van winkels en winkels te hebben, waar consumenten goed terecht kunnen voor van alles: mode, specialistische producten, drogisterijartikelen, meubels en bijvoorbeeld electra. Opvallend is dat Boxmeer vijf supermarkten heeft.
Overigens wordt ook de fraaie historische uitstraling van diverse panden gewaardeerd door de ondervraagden.

Verbeteringen
Tegelijkertijd is de uitstraling van andere commerciële panden ook een verbeterpunt. Sommige ondernemers zetten teveel uitstallingen buiten, waardoor de winkelstraat soms een hindernisbaan lijkt, en ook andere reclame-uitingen werken niet in alle gevallen uitnodigend.
Overige verbeteringen? De parkeerschijf nodigt het publiek niet uit langer dan twee uur in Boxmeer te blijven. Bovendien is het centrum vrij lang gerekt, waardoor het voor publiek niet aantrekkelijk gemaakt wordt een uitgebreide winkelroute te bewandelen. Zo moet de verpauperde Veerstraat die de potentie heeft de Steenstraat met het Weijerplein te verbinden, nog opgewaardeerd worden. En wat te doen met het fraaie maar weinig bezochte einde van de Steenstraat richting de pomp?

Discussie
De feiten uit het onderzoek geven de gemeente en de ondernemers in het centrum een helder beeld van het centrum van Boxmeer. Wat er vervolgens geconcludeerd moet worden uit de cijfers, leidde tijdens de bijeenkomst tot gezonde discussie. Zo blijkt regionale concurrent Venray als centrum een concurrent te zijn van Boxmeer. Moet Boxmeer Venray dan in bepaalde opzichten willen kopiëren? Door bijvoorbeeld voor een grote winkel te kiezen di veel publiek trekt? Een Action of een H&M? En wat is de rol van de gemeente in het gehele centrumplan? Is het gewenst dat de gemeente zich bemoeit met hoeveel winkels er in een bepaalde branche zijn? Op de laatste vraag kan wethouder Jos de Graaf kort zijn: “Dat is marktwerking. Dat moet je niet willen. Maar de gemeente kan in het bestemmingsplan natuurlijk wel wat sturen.”

Meer berichten