Gemeente Oss krijgt subsidie van minister

  •   keer gelezen   Zakelijk
Minister van Middelkoop heeft voor ruim honderd miljoen euro subsidie toegekend voor de bouw van ruim 15 duizend koop- en duurdere huurwoningen. Gemeenten konden subsidie aanvragen in het kader van de stimuleringsregeling woningbouw voor woningbouwprojecten die door de economische crisis stil zijn gevallen of niet starten. Voor Oss gaat dit om woningbouwprojecten Piekenhoef, Het Stadshof, Horzak Noord en ’t Reut. In totaal gaat het om 117 woningen.

[image=142090]

In totaal zijn er 189 gemeenten die subsidie ontvangen, verdeeld over het hele land. Door deze subsidie kan de bouw van ruim 15.000 woningen voor 1 januari 2011 alsnog starten. De inzet van de subsidie is bedoeld om de teruggang in de bouwproductie en terugval van werkgelegenheid door de economische crisis te beperken.

Vloeroppervlak
Gemeenten hebben aanvragen ingediend voor ruim 770 projecten voor in totaal bijna 175 miljoen euro. Daarmee is het beschikbare subsidiebudget ruimschoots overschreden. Anders dan in de eerste ronde, waarbij het criterium het aangevraagde bedrag per woning was, en de tweede ronde waarbij alleen geselecteerd werd op de status van de bouwvergunning, is er nu ook gekeken naar het aantal extra vierkante meters bruto vloeroppervlak (bijvoorbeeld garages en voorzieningen) dat onderdeel uitmaakt van het project. Deze extra vierkante meters vloeroppervlak leveren namelijk extra werkgelegenheid op en zorgen dat ook die onderdelen gebouwd worden. In totaal wordt zo via de subsidieregeling (indirect) de bouw van nog eens 1,3 miljoen vierkante meters aan winkels, kantoren, parkeergarages en overige voorzieningen gestimuleerd. Van de toegekende subsidie gaat iets minder dan 25 procent naar de vier grote steden. De dertig middelgrote steden, waaronder Oss, hebben een aandeel van bijna 30 procent en de overige –waaronder ook kleinere - gemeenten een aandeel van ruim 45 procent. Dat komt nagenoeg overeen met de procentuele verdeling van het aantal toegekende woningen over het land. De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 is onderdeel van het pakket crisismaatregelen.
Meer berichten