BeeS: de gemeente Sint Anthonis investeert in bijen.
BeeS: de gemeente Sint Anthonis investeert in bijen.

BeeS: gemeente Sint Anthonis investeert in bijen

  •   keer gelezen   Zakelijk

SINT ANTHONIS | Eind juni vond de aftrap plaats van het project 'BeeS@SintAnthonis.nl'. Doel van dit innovatieve project is bijensterfte actief tegen te gaan. De gemeente Sint Anthonis is samen met de gemeenten Boxtel, Eersel en Oirschot karttrekker van dit project. Andere projectpartners zijn de Agrarische Natuurvereniging Sint Anthonis (ANV), ZLTO, het Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en de universiteit van Wageningen. Ook Waterschap Aa en Maas wordt betrokken bij het project, dat voor de helft wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant.

Wethouder Ingrid Voncken: "Bijen zijn van onschatbare waarde voor de natuur, onder meer vanwege de biodiversiteit. Helaas is bijensterfte een steeds groter probleem. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat bijen een goede leefomgeving hebben. Gemeenten met veel buitengebied hebben een unieke kans om hier een bijdrage aan te leveren. Met dit project heeft Sint Anthonis die kans met beide handen aangegrepen. Bovendien koppelen we dit nadrukkelijk aan onze wens om de wegbermen te verstevigen."
Dit project wordt bekostigd door het samen te voegen met andere projecten en reguliere werkzaamheden. Hierdoor brengt het geen extra kosten voor de gemeente met zich mee. Bart Huckriede, vakspecialist Groen, Natuur en Landschap bij de gemeente Sint Anthonis, is projectleider. "We gaan in het kader van 'BeeS@SintAnthonis.nl' 27 kilometer wegbermen verschralen en inzaaien, waardoor bijen beter kunnen gedijen. Verder koppelen we dit aan andere projecten zoals een onderzoek vanuit de universiteit Wageningen naar akkerrandbeheer, Landschapspark Hoogveld en project Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte Landhorst. Het resultaat is behalve een grotere biodiversiteit dat de natuurwaarde wordt bevorderd. Al met al levert dit een wezenlijke bijdrage aan meer aantrekkelijke bermen voor inwoners en recreanten."

ANV blij met projectplan
AVN-bestuursleden Paul Cremers en Thari Weerts: "Het project sluit aan bij diverse akkerrandenprojecten die de laatste jaren door verschillende agrariërs werden uitgevoerd. In combinatie met het verbeterde leefgebied voor bijen en insecten in de bermen worden ook op microniveau interessante gebieden aan elkaar geknoopt. Dit alles kan ook positieve effecten opleveren voor boeren, in de zin dat het goed is voor bestuivers en voor natuurlijke vijanden van schadelijke dieren zoals de eikenprocessierups."
IVN-voorzitter Hent Baltussen: "Wij zijn enorm blij met het initiatief van de gemeente. De urgentie van het project is inmiddels breed gedragen, want bijen zijn hartstikke belangrijk voor de volksgezondheid, de natuur en de voedselvoorziening. Het project van de gemeente sluit naadloos aan bij andere initiatieven die de afgelopen jaren door natuurorganisaties en overheden genomen zijn."

Grote stap
Ander bermbeheer met veel bloemen kan voor de wilde en de honingbijen zorgen voor voldoende voedselaanbod, stuifmeel en nectar, gedurende de actieve periode. ZLTO-voorzitter Jos Verstraten: "Wat mij betreft is dit project de opmaat naar een verduurzaming van al het bermonderhoud in onze gemeente.
Vragen over dit project? Mail dan naar Bees@SintAnthonis.nl.

Meer berichten