Pantein sluit 2015 af met 4,2 miljoen euro negatief.
Pantein sluit 2015 af met 4,2 miljoen euro negatief.

Pantein sluit kalenderjaar 2015 met 4,2 miljoen euro negatief af

  •   keer gelezen   Zakelijk

BEUGEN | Zorgorganisatie Pantein sluit kalenderjaar 2015 af met een negatief resultaat van 4,2 miljoen euro. Voor de organisatie was dit aanleiding om een veranderplan met een kostenverlaging van 10 miljoen euro door te voeren. Hiermee is een ombuiging voor 2016 en de jaren daarna in gang gezet.

De in maart aangetreden bestuursvoorzitter, Pauline Terwijn, wil met het veranderplan zo snel mogelijk toe naar een gezond kostenniveau. "Het is Pantein in 2015 nog onvoldoende gelukt om te anticiperen op alle veranderingen in het zorgveld. De zorg die we bieden is goed, maar de kosten zijn te hoog kijkend naar de nieuwe financiële kaders in de zorg. Om die reden verlagen we dit jaar onze bedrijfskosten. Zoals we al eerder bekend maakten, hebben we in maart 2016 aangekondigd dat 170 banen in management en ondersteuning zouden verdwijnen (dit zijn er uiteindelijk 156 geworden). Banen in de directe zorg konden daardoor behouden blijven. Door een plattere organisatiestructuur kunnen we meer ruimte en verantwoordelijkheid geven aan verpleegkundigen, verzorgenden en medisch specialisten."

Overleg met partners
Verzekeraars en de bank hebben hun vertrouwen uitgesproken over het veranderplan, aldus Terwijn. 'Pantein voert intensief overleg met alle partijen. Ook met de OR, de medische staf en cliëntenraden van Pantein. Daarbij zien we grote betrokkenheid. Kwaliteit van zorg is een belangrijk gespreksthema. We moeten evenwichtige keuzes maken met steeds de focus op het belang van de klant. Pantein levert een goed en hoogwaardig aanbod van zorg. Dat willen we ook voor de toekomst zeker stellen.'

Goede zorg en werkgelegenheid
Terwijn betreurt het dat de kostenmaatregelen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. 'Toch zijn deze maatregelen onontkoombaar, kijkend naar alle nieuwe kaders in de zorg. De eerste positieve financiële effecten van het veranderplan worden nu zichtbaar. Door adequaat te blijven handelen, waarborgen we een gezonde bedrijfsvoering, goede zorg voor de mensen in de regio en de werkgelegenheid van 3400 medewerkers'.

Meer berichten