(Foto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)
(Foto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)

Stichting blijft zich verzetten tegen komst mestfabriek in Oss

  •   keer gelezen

OSS | Stichting Geen Mestverwerking In Oss hoopt nog steeds dat er geen mestverwerkingsbedrijf komt op industrieterrein Elzenburg in Oss. Door middel van een brief aan de Osse gemeenteraad willen ze 'de aanpassing van de geluidzonering Elzenburg-De Geer' onder de aandacht brengen. 'De bestaande geluidzonering vormt wellicht de sleutel voor uw raad om de vestiging van de mestverwerkingsinstallatie tegen te houden', staat in de brief.

'Sinds enige tijd zijn overheden verplicht om hun ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, digitaal vast te stellen en te publiceren. Dit gebeurt op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. In de wet is bepaald dat als een papieren bestemmingsplan afwijkt van de 'digitale verbeelding' ervan, de digitale versie leidend is. Bij het opstellen van onze zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, heeft onze juridisch adviseur, dhr. Korevaar van MOBilisation for the Environment, ontdekt dat de digitale versie van de geluidzone in het bestemmingsplan Elzenburg niet overeenkomt met het papieren bestemmingsplan. Er is op de digitale verbeelding een klein stukje van Elzenburg dat niet tot de geluidzonering hoort: de loskades van OOC Beheer BV.' Lees hier de volledige brief.

Meer berichten