Logo kliknieuws.nl/oss

Positieve ervaringen Huis van de Wijk in de Ruwaard

  •   keer gelezen

OSS | Het Huis van de Wijk in de Ruwaard ging een jaar geleden van start. Initiatiefnemers Anton en Trudy kijken met een goed gevoel terug op hetgeen er in het afgelopen jaar is bereikt. "We geven, maar krijgen er nu ook energie van terug."

In de wijk Ruwaard loopt sinds mei 2016 het project Proeftuin Ruwaard. Hierbij werken wijkbewoners en uiteenlopende organisaties samen aan een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere, positieve gezondheid ervaren. Een van de concrete experimenten is het Huis van de Wijk. Adviseur van Proeftuin Ruwaard Bart Bakker: "Met de proeftuin willen we leren van de activiteiten die we doen in de praktijk. Uit een bijeenkomst met de wijkbewoners bleek er behoefte aan een laagdrempelig wijkcentrum. Anton Mulders vroeg in feite om een locatie en koffie. De rest zouden ze zelf invullen. Vanuit de Proeftuin is er het huis aan de Coornhertstraat gekomen en zijn de wijkbewoners van start gegaan. Als proeftuin bekijken wij wie hiervan baat hebben, direct en indirect. Is er bijvoorbeeld minder zorg nodig of merkt de huisarts er iets van? In de praktijk leren van deze experimenten; dat is waar het bij de proeftuin om gaat."

Iets doen voor de wijk
De initiatiefnemers van het Huis van de Wijk Anton en Trudy zijn in ieder geval zeer positief over het experiment van het Huis in hun wijk de Ruwaard. Vorig jaar op 7 december werd het Huis geopend en inmiddels is het een goed bezocht onderkomen. Anton: "Ik wilde graag iets doen voor de wijk waarin ik woon. Bijvoorbeeld een buurttafel, samen koken en eten, samen wandelen. Het is goed om te zien dat we nu een centraal punt hebben, waar mensen samen komen voor een kopje koffie, een praatje en uiteenlopende activiteiten. Van hieruit ontstaan ook weer nieuwe ideeën vanuit de wijkbewoners zelf." John is sinds enkele maanden een vaste bezoeker van het Huis. "Ik ben alleen en nieuw in de wijk, dus ik ben blij dat ik via het Huis andere mensen heb leren kennen en ook deelneem aan verschillende activiteiten zoals samen koken."
Jouri is vanaf de eerste dag betrokken bij het Huis. "Ik kwam als bezoeker en heb nu de functie van 'koffiejuf'. Ik heb weer regelmaat en een doel en dankzij het Huis is mijn leven volledig in positieve zin veranderd." Voor Anton en Trudy is het belangrijk dat de wijkbewoners steeds meer initiatieven gaan overnemen. "Het geeft energie als je ziet dat er nieuwe activiteiten ontstaan en wijkbewoners samen actief zijn in en voor het Huis."
Volgens Bart Bakker is de intentie dat het Huis van de wijk straks opgaat in de nieuwe Iemhof.

Meer berichten