Logo kliknieuws.nl/oss
Start inspraakronde voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch West
Start inspraakronde voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch West

Start inspraakronde voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Heesch West

  •   397 keer gelezen

HEESCH | De ontwikkeling van regionaal bedrijventerrein Heesch West gaat de volgende fase in. De inspraakronde voor het Voorontwerp bestemmingsplan (VBOP), de milieueffectrapportage (m.e.r.) met gevolgen van het plan voor de omgeving en het voorontwerp bestemmingsplan facetplan geluidzone Heesch West zijn klaar voor inspraak. De plannen liggen van 11 juni tot 13 augustus 2019 ter inzage.

Bedrijventerrein Heesch West telt in totaal maximaal 80 hectare netto uitgeefbare kavels. In de eerste fase gaat het om 50 hectare netto uitgeefbare kavels. Er is in de tweede fase, door vraaggerichte ontwikkeling, 30 hectare aan netto uitgeefbare kavels beschikbaar. In het plan zijn daarnaast onder andere 3 windturbines en een drijvend zonnepark van 10 hectare opgenomen.
De documenten voor het bedrijventerrein zijn in te zien in de gemeentehuizen van Bernheze, Oss en 's-Hertogenbosch. Digitaal zijn deze te vinden op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan Heesch West is door de drie gemeenten samen opgesteld. En daarna gesplitst in twee aparte bestemmingsplannen. Dit komt omdat de gronden van het plan liggen in de gemeente 's-Hertogenbosch en de gemeente Bernheze. De gronden van het bestemmingsplan facetplan geluidszone Heesch West liggen in drie gemeenten, namelijk 's-Hertogenbosch, Bernheze en Oss.

Inloopbijeenkomst 19 juni
Er is op 19 juni van 18.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst in het Gezondheidscentrum aan de Cereslaan in Heesch (voormalig Rabobank kantoor) over Heesch West. Daar zijn informatiepunten ingericht rondom verschillende thema's. Denk hierbij aan de geplande windturbines, het zonnepark, de verkaveling, de te verwachten bedrijvigheid en de verkeersafwikkeling. Medewerkers van de drie gemeenten zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook tijdens deze avond zijn de documenten in te zien. Nu al meer weten? Kijk op www.heeschwest.nl.

Meer berichten