'Ik kan mij niet voorstellen dat men toekomstperspectief ziet voor deze mestfabriek'
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087640&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo kliknieuws.nl/oss
Mest.
Mest.

'Ik kan mij niet voorstellen dat men toekomstperspectief ziet voor deze mestfabriek'

  •   724 keer gelezen

OSS | De MER-Commissie vindt dat er nu voor de provincie voldoende informatie is om te kunnen beoordelen of een milieueffectrapportage voor de veelbesproken mestfabriek in Oss nodig is. Volgens wethouder Johan van der Schoot heeft deze uitspraak geen invloed op de opstelling van de gemeente Oss die zich verzet tegen de komst van deze mestfabriek. Hij verwacht bovendien dat met de visie van het nieuwe Bestuursakkoord van de Provincie op mestverwerking er geen toekomstperspectief is voor deze mestfabriek.

Zoals bekend is de gemeenteraad van Oss unaniem fel gekant tegen het vestigen van deze mestfabriek in Oss. Aanvankelijk stelde men zich op het standpunt 'ja, mits'. Een milieueffectrapportage was daarbij een van de eisen. De initiatiefnemers hebben dat van meet af aan afgewezen. De aanpak en opstelling van de initiatiefnemers waren voor de gemeenteraad reden om zich krachtig te verzetten tegen de komst van deze mestfabriek. Dat is bekrachtigd met aanpassing van het bestemmingsplan. Volgens wethouder Johan van der Schoot heeft dit advies van de MER-Commissie geen invloed op de opstelling van Oss. "De uitspraak van onze gemeenteraad is helder. Die wil deze mestfabriek niet in Oss. Dit is rondom de provinciale verkiezingen luid en duidelijk uitgedragen en dat standpunt kreeg toen bijval van bijna alle provinciale partijen."
Van der Schoot verwacht dat dit gegeven in combinatie met de kritische toon van de MER-Commissie voor de provincie aanleiding zal zijn zich te beraden of een vergunning voor deze mestfabriek nog wel zinvol is. Zeker met de visie op mestbewerking in het nieuwe Bestuursakkoord van de provincie. Die zet in op het stimuleren van mestbewerking zoveel mogelijk op eigen terrein en vergunningen voor industriële mestbewerking worden verstrekt voor maximaal 15 jaar waarna deze installaties gesaneerd moeten worden. De wethouder verwacht dat ook de initiatiefnemers dit zullen meewegen in hun afweging om voor deze fabriek toch de vergunning aan te vragen tegen alle politieke en maatschappelijke weerstand in. "Ik kan mij niet voorstellen dat met dit alles de initiatiefnemers en de provincie desondanks toekomstperspectief zien voor deze mestfabriek."

MER-commissie
Ruim drie jaar geleden is een omgevingsvergunning milieu voor een grootschalige mestbewerkingsfabriek in Oss ingediend bij de provincie. Deze vergunning is door de rechtbank vernietigd. Ruim twee jaar geleden hebben initiatiefnemers een MER-aanmeldnotitie bij de provincie ingediend. 
De provincie heeft de MER-commissie gevraagd deze notitie te beoordelen. Twee keer eerder heeft de commissie beoordeeld dat de informatie onvoldoende was. Met allerlei aanvullingen is het advies van de MER-Commissie voor deze derde keer: de informatie is voldoende is voor de provincie om te kunnen beoordelen of een milieueffectrapportage voor de mestfabriek nodig is.  
Daarbij merkt de MER-Commissie op dat: door de vele verwijzingen en correcties de informatie lastig te doorgronden is om goed zicht te hebben op het voornemen en de te verwachten gevolgen daarvan. zij niet kon nagaan of het voornemen overeenstemt met de (concept)vergunningaanvraag, omdat deze nog niet beschikbaar is.de gevolgen voor geur- en luchtkwaliteit gering zijn. Wel leidt het project tot een forse toename van geluidbelasting op twee woningen en tot mogelijke schade aan beschermde natuurgebieden.
Het is nu aan de provincie om te beoordelen of een milieueffectrapportage nodig is.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087640&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5093038&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10661553&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5087101&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5099676&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=kliknieuws.nl/oss&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=534,535,536,537,538,539" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>