Logo kliknieuws.nl/oss
Foto ter illustratie.
Foto ter illustratie.

Duurzaamheidsakkoord sociale huurwoningen

  •   182 keer gelezen

OSS | De gemeente Oss, woningcorporaties Mooiland en BrabantWonen en de vertegenwoordiging van huurders hebben het duurzaamheidsakkoord ondertekend. Daarin spreken ze af om samen de komende jaren te werken aan het duurzaam maken van de sociale huurwoningen in de gemeente Oss.

De organisaties richten zich met het Osse duurzaamheidsakkoord niet alleen op het duurzaam opwekken van energie, maar ook op het zorgen voor een groene, klimaatbestendige woonomgeving en op het gebruik van herbruikbare (bouw-)materialen. Bij al deze onderwerpen staat het vergroten van het bewustzijn bij inwoners van de invloed die zij zelf hebben op een duurzame woonomgeving, centraal.

Verduurzaming
Wethouder Johan van der Schoot van de gemeente Oss: "Verduurzaming van het bezit van onze corporaties betekent dat we circa 30 procent van het totale woningbestand in de gemeente Oss duurzaam en klimaatbestendig maken. Ik ben bijzonder blij dat we de handen ineen hebben geslagen om samen te werken aan een duurzaam Oss voor deze en toekomstige generaties. Tegelijkertijd realiseer ik mij dat de opgave groot is en de urgentie hoog. Ik doe dan ook een dringend beroep op al onze inwoners, ondernemers en organisaties om zich aan te sluiten bij dit initiatief en bij te dragen aan die duurzame en groene toekomst voor iedereen."
Mooiland
Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland is blij met het akkoord: "Mooiland is al behoorlijk op stoom met het verduurzamen van woningen. Wij zijn trots op het duurzaamheidsakkoord dat we in Oss met elkaar sluiten. Zo werken we samen aan nieuwe duurzame oplossingen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder."

Verantwoordelijkheid
"We hebben als corporaties een grote verantwoordelijkheid bij de verduurzaming", aldus Harrie Windmüller, bestuurder van BrabantWonen: "De gebouwde omgeving gebruikt namelijk heel veel energie, we gebruiken en recyclen veel grondstoffen en verstoren de biodiversiteit. Hier kunnen wij, als corporaties, veel in betekenen en veranderen. Maar we kunnen het niet alleen. We moeten ook aansluiten bij de leefwereld van onze huurders. Met dit akkoord leggen we een goede basis."

Huurders
Ruud Surstedt was aanwezig namens de huurdersvertegenwoordiging: "Duurzaam, het is niet meer weg te denken in ons doen en laten. Wij, de huurders van sociale woningen mogen daar ook een bijdragen aan leveren. Voor onze woningen mogen wij dat samen doen met de gemeente Oss, Mooiland en BrabantWonen. Al doende leren wij nu daar ons voordeel mee te doen, dit door gebruik te maken van de kennis die ons aangereikt wordt door de gemeente en de corporaties."

Meer berichten