Logo kliknieuws.nl/oss
Paul Gevers op werkbezoek in Burkina Faso. Links Franciscaan en ontwikkelingswerker Jan Beekman die al zijn hele leven in de regio actief is.
Paul Gevers op werkbezoek in Burkina Faso. Links Franciscaan en ontwikkelingswerker Jan Beekman die al zijn hele leven in de regio actief is.

Sahelp ruim 40 jaar bekommerd om Burkina Faso

  •   144 keer gelezen

HEESCH | In 1978 heerste er extreme droogte in het Sahelgebied van Burkina Faso. Als gevolg daarvan ging de bevolking gebukt onder een verschrikkelijke hongersnood. Een groep mensen uit Oss en omgeving sloeg de handen ineen en organiseerde een hulpactie. Volgeladen vrachtwagens met hulpgoederen vertrokken en werden in die jaren uitgezwaaid door hoogwaardigheidsbekleders als prins Claus, de premiers Van Agt en Lubbers en minister Pronk. De drijfveren van de vrijwilligers om de armoede te bestrijden zijn er anno 2020 nog steeds, alleen zijn in de loop der jaren de inzichten en de aanpak geëvolueerd.

door Dick Hubertus

Projectbeoordelaar Paul Gevers uit Heesch: "Onze bekommernis met de bevolking van Burkina Faso is na al die jaren onverminderd groot, alleen doen we nu ook een beroep op de verantwoordelijkheid van de mensen ter plekke. Nieuwe projecten starten we tegenwoordig na onderbouwde aanvragen uit Burkina Faso. Belangrijke criteria voor ondersteuning zijn directe verbetering van de levensomstandigheden, bevorderen van de zelfredzaamheid, een eigen bijdrage van de bevolking, borging van continuïteit, een vormings- c.q. opleidingscomponent en een goede rapportage. De millenniumdoelen zijn daarbij leidend." Hij vervolgt: "Wij zijn een vrijwilligersorganisatie, we hebben geen kantoor en er staan geen mensen op de loonlijst. Hierdoor kunnen we meer dan 90% van de verworven fondsen inzetten voor de projecten. We hebben intussen veel kunnen doen op het terrein van alfabetisering, beroepsvorming, volwassenenonderwijs, land- en tuinbouw, irrigatie en het oprichten van kraamklinieken, gemeenschapsruimtes en coöperaties. Sahelp betekent Samen Helpen. Het gaat er om dat de mensen in Burkina Faso zichzelf leren redden en zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. In ons bestuur zitten vier leden die een aantal jaren in Burkina Faso hebben gewoond en gewerkt. Hierdoor beschikken we over een lokaal netwerk." Pratend over Sahelp blijkt Gevers een bevlogen verteller: "Het bezig zijn voor sociale doelen geeft me veel voldoening. In 2010 heb ik Burkina Faso bezocht. Elke twee jaar gaan er twee bestuursleden naartoe om de voortgang van de projecten te controleren. Je komt dan in een compleet andere wereld. We zijn op plekken geweest waar ze nog nooit een blanke hadden gezien. Het is een moeilijk land vanwege de droogte, de zwakke economie en de helft van het land is Sahel-woestijn. Bovendien heeft de bevolking veel te lijden van IS. Ik hoop dit werk nog lang te kunnen doen."

Meer berichten