Logo kliknieuws.nl/oss
Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze.
Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Bernheze.

Vijftien inwoners van gemeente Bernheze krijgen lintje

  •   2357 keer gelezen

Vijftien inwoners van de gemeente Bernheze zijn vandaag benoemd tot Lid of Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Door de maatregelen rondom het coronavirus belde burgemeester Moorman alle gedecoreerden om dit heuglijke nieuws met hen te delen. Op een later moment in het jaar krijgen zij de decoratie opgespeld. 

Tineke Oomen - Van Moergestel uit Heesch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1980-1993 was decoranda vrijwilliger binnen de Parochie Petrus in Heesch, waar zij lid was van de werkgroepen gezinsviering en jongerenpastoraat. Tevens zorgde zij als lid van de bloemengroep jarenlang voor de aankleding van de kerk. Vanaf de oprichting, in 1992, zet decoranda zich actief in voor de Wereldwinkel in Heesch. Zij zette mede de winkel op, was bestuurslid, droeg mede zorg voor de inkoop en verwerkte dagelijks de opbrengsten in een kasboek. Daarnaast draaide zij winkeldiensten. Eind 2019 heeft de Wereldwinkel Heesch haar deuren gesloten.

Antonien van Orsouw - Van Venrooij uit Heesch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich sinds 1991 als vrijwilliger in voor met name de dementerende ouderen van BrabantZorg op locatie Katwijk in Oss. Zo verzorgt zij de wekelijkse activiteit 'het Rozenhoedje bidden' en helpt zij bij de wekelijkse muziekmiddag. Ook bij de maandelijkse muziekactiviteit biedt zij de helpende hand. Daarnaast verricht zij hand- en spandiensten bij extra activiteiten, zoals de wandel 3-daagse, het jaarlijkse bezoek aan de kermis en de kerstmarkt.

Mientje Gevers - De Veer uit Heesch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In de jaren zestig was zij leidster van de Katholieke Verkenners in Heesch en daarna secretaris van Ziekenvereniging De Horizon. Ook richtte zij het gehandicaptenvervoer regio Heesch op. Decoranda is sinds 1995 een actieve vrijwilligster voor KBO afdeling Heesch. Als bestuurslid organiseerde zij in het verleden allerlei binnen- en buitenlandse reizen. De jaarlijkse reis naar Vledder organiseert zij tot op heden nog steeds. In april 2020 doet zij dit voor het laatst. Daarnaast is zij medeoprichter en organisator van de sjoelclub. Ook zette zij zich jarenlang in voor het Ouderenfonds. Dit fonds organiseert jaarlijks, op meerdere plaatsen in Nederland, een kerstdiner voor eenzame ouderen. Zo won zij informatie in van ouderen in haar omgeving die aan de gestelde criteria voldeden. 

Truus van Oort - Van Bergen uit Heesch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decoranda zet zich zo'n 40 jaar belangeloos in voor de samenleving. Zo is zij actief voor Ziekenvereniging De Horizon in Heesch (handwerk, verkoop en chauffeur) en Stichting PEP Projecten. Daarnaast was zij in het verleden vele jaren actief voor Parochie 
De Goede Herder, BrabantZorg locatie Heelwijk en bezorgde zij vijftien jaar lang het ledenblad van KBO afdeling Heesch huis-aan-huis.

Bert Wijnen uit Heesch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 2000 is decorandus actief lid van de avondwakegroep Parochie 'De Goede Herder'. Al jarenlang is hij kartrekker van de Nordic Walking groep van KBO afdeling Heesch en maakt hij foto's bij diverse gebeurtenissen die geplaatst worden op de website of in het maandblad INFO. Daarnaast is hij ruim tien jaar voorzitter van volkstuinvereniging Het Akkerveldje te Heesch. Binnen ziekenvereniging Horizon Heesch is hij zo'n 10 jaar verantwoordelijk geweest voor de PR en binnen VluchtelingenWerk Zuid-Nederland afdeling Bernheze was hij anderhalf jaar actief in de rol van taalcoach.

Jan van den Akker uit Nistelrode wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1999 is decorandus een actieve vrijwilliger voor de Nistelrodese samenleving. Zo haalt hij oud papier en kleding op voor Stichting Vrienden van Onze Missionarissen. Daarnaast is hij tuin- en klusjesman binnen geloofsgemeenschap St. Lambertus Nistelrode en verzorgt hij vanaf 2009 de dieren van kinderboerderij De Nissebisjes in Nistelrode.

Wim Timmers uit Nistelrode wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Decorandus zet zich sinds 1974 in voor de samenleving. Zo was hij in de beginjaren bestuurslid van RKSV Prinses Irene, raadslid voor de gemeente Nistelrode, bestuurslid van basisschool 't Maxend en penningmeester van het parochiebestuur Parochie St. Lambertus. Voor de Wijchense Omroep is hij vier jaar actief geweest als secretaris. Jarenlang was hij mantelzorger. Vanaf 2005 was decorandus secretaris en later voorzitter van de cliëntenraad van verzorgingshuis Stekkerhoek (later Laarstede). Ook maakte hij deel uit van de centrale cliëntenraad BrabantZorg, was hij lid van de financiële commissie van deze raad en lid van de werkgroep fusie Welstaete/ZVOM. Bij parochie St. Lambertus Nistelrode (parochie de Goede Herder) is de heer Timmers voorzitter van de werkgroep Avondwake, lid van de Werkgroep Rouwbegeleiding en assisteert hij als acoliet de pastoor wekelijks bij de viering van de Heilige Mis. Daarnaast is decorandus onder andere secretaris van KBO afdeling Nistelrode en vertegenwoordigt hij de belangen hiervan in het overkoepelend overleg Kring Bernheze. Ook is hij lid van de gebruikersraad van Stichting Cultureel Centrum Nesterlé in Nistelrode.

Katja Brooijmans-Habraken uit Heeswijk-Dinther wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Brooijmans zet zich sinds 1998 belangeloos in voor de samenleving. Ze is al jarenlang een zeer actief voorzitter van de Koninklijke Fanfare St. Willibrord Heeswijk en de TRV Bernheze. Mevrouw Brooijmans is sinds augustus 2015 lid van de werkgroep Herontwikkeling Plein 1969 in Heeswijk-Dinther, onderdeel van Actief Burgerschap. Ze richt zich met name op het onderdeel kunst en cultuur en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderdeel kunst bij de herinrichting van Plein 1969. In het verleden was zij actief binnen popkoor Iddus en de Brabantse Dorpen Derby 2015. 

Harry van de Ven uit Heeswijk-Dinther wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1980 is Van de Ven vrijwilliger binnen de Parochie Sint Servatius Dinther, later Parochie Heilige Augustinus. Hij is vanaf dat jaar lid van de werkgroep Kledingactie en sinds 2005 kruisdrager bij uitvaarten. Daarnaast is hij sinds 2001 vrijwilliger van het cultureel centrum Servaes in Dinther en sinds 2004 van de KBO afdeling Dinther. Vanaf 2005 is de heer Van de Ven ouderenadviseur bij ONS Welzijn. Vanuit zijn betrokkenheid en deskundigheid probeert hij de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. Tenslotte is hij medeoprichter van het maandblad D'n HaaDejer en was hij enkele jaren penningmeester.

Peer Verkuijlen uit Heeswijk-Dinther wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Al meer dan 50 jaar is hij als vrijwilliger actief voor de samenleving. De eerste jaren hadden de jongeren in Heeswijk zijn aandacht. In 1992 was hij medeoprichter van de lokale politieke partij 'Progressief Bernheze' (voorheen PP93). Verder zet de heer Verkuijlen zich jarenlang in als voorzitter van VV Heeswijk, Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther en BECO (Bernhezer Energiecoöperatie U.A.). Daarnaast heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van natuurgebied De Maashorst. 

Kees Kuijpers uit Heeswijk-Dinther wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. In 1982 was de heer Kuijpers medeoprichter van Zaalvoetbalvereniging Heeswijk-Dinther-Loosbroek. Binnen deze vereniging bekleedde hij tot 2014 meerdere functies. Zo was hij secretaris, voorzitter en adviseur. Sinds 1986 is de heer Kuijpers bestuurslid van Parochie Sint Servatius, later Parochie Heilige Augustinus Heeswijk. Naast zijn bestuursfunctie houdt hij zich bezig met de kledinginzamelingsactie. Vanuit deze actie is de Stichting Behoud Kerkgebouw Sint-Servaes Dinther opgericht. De heer Kuijpers is secretaris van deze stichting. Verder is de heer Kuijpers trainer en coach van een pupillenelftal van voetbalvereniging Avesteijn Dinther. Ook is hij sinds 2014 bestuurslid voor de KBO afdeling Dinther, lid van de redactiecommissie van het maandblad en coördineert hij de verspreiding van dit blad. Ten slotte heeft de heer Kuijpers zich belangeloos ingezet voor voetbalvereniging FC Den Bosch.

Riet van der Pol - Van den Hurk uit Heeswijk-Dinther wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1968 is zij een actieve vrijwilligster voor EHBO-vereniging Anthos Vinkel. Zij is secretaris van deze vereniging en is als EHBO'er aanwezig bij allerlei evenementen. Verder is decoranda vanaf 1983 vrijwilligster voor de KVO afdeling Heeswijk-Dinther, later Vrouwen Samen Actief. Daarnaast is mevrouw Van der Pol sinds 1985 o.a. collectant van de Brandwonden Stichting. Sinds 2000 bekleedt mevrouw Van der Pol diverse functies voor de Parochie Heilige Augustinus en sinds 2009 is zij gastvrouw voor de Meierijsche Museumboerderij Heeswijk. Samen met haar man zamelt zij, sinds 2012, goederen in voor hulpbehoevenden in Paraguay. Zij bezoeken elk najaar dit land (familiebezoek) en zoeken projecten uit die hun steun kunnen gebruiken. 

Jan van Eerd uit Heeswijk-Dinther wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1994 is hij actief voor Sint-Barbaragilde Dinther. Hij bekleedt hier diverse functies. Vanaf 1995 kan ook Stichting Carnaval HDL op zijn steun rekenen. Vanaf 2016 is de heer Van Eerd vrijwilliger binnen KBO Dinther. Als oud-rijschoolhouder verzorgt hij jaarlijks in zijn privéleslokaal belangeloos meerdaagse verkeerstheoriecursussen voor senioren. Ook is hij kartrekker en coördinator van de Vrijwillige Vervoersdienst HDL. Deze dienst helpt senioren met een vervoersvraag om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren. In het verleden is de heer Van Eerd zo'n 12 jaar vicevoorzitter geweest van Harmonie St. Servaes, later Muziekvereniging Servaes.

Jan Dortmans uit Vorstenbosch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is al jarenlang een actieve vrijwilliger. Zo was hij in het verleden betrokken bij Stichting Carnaval 'De Piereslikkers' en zette hij zich in voor de geloofsgemeenschap Heilige Lambertus Vorstenbosch. Ook was hij verschillende jaren voorzitter van ToerWielerClub TWC Vorstenbosch. 
Tegenwoordig is decorandus vrijwilliger bij IVN Bernheze en gids van de fluisterboot die tussen de Kilsdonkse Molen en Kasteel Heeswijk vaart. 

Piet van Kessel uit Vorstenbosch wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1981 tot 2010 was hij bestuurslid en projectcoördinator van Tennisvereniging TVV'82. De heer Van Kessel is tevens medeoprichter van deze tennisvereniging in Vorstenbosch. Vanaf 2009 is hij vrijwilliger bij Stichting Gemeenschapshuis De Stuik, eerst als bestuurslid en later als projectcoördinator bij grote projecten waaronder uitbreiding van De Stuik. Daarnaast is de heer Van Kessel als gastheer en vrijwilliger terreinonderhoud betrokken bij voetbalvereniging Vorstenbossche Boys.

Meer berichten