Logo kliknieuws.nl/oss
Het Kasteel van Oijen. (Foto: Jos van Oorsouw)
Het Kasteel van Oijen. (Foto: Jos van Oorsouw)

'Van hoofdlijn naar detail met Meanderende Maas'

  •   576 keer gelezen

Het project Meanderende Maas is in de fase van planuitwerking gekomen. Omgevingsmanager Tim Smit: “Nu de verkenningsfase is afgerond, is onze opdracht voor de uitvoering helder. Om het projectgebied waterveilig, mooier en economisch sterker te maken, weten we nu op hoofdlijn welke maatregelen we gaan nemen en waar we dat gaan doen."

In de planuitwerking worden de maatregelen, zoals op hoofdlijn beschreven in het voorkeursalternatief, concreet uitgewerkt. “We gaan van hoofdlijn naar detail. Zo is er in het voorkeursalternatief een fietspad in de uiterwaarden bij Maasbommel opgenomen. Hoe het pad er precies uit gaat zien, hoe breed het wordt en wat de exacte ligging is, gaan we nu bepalen. Deze detailuitwerking doen we niet alleen van achter ons bureau. Ook hiervoor gaan we in gesprek met de omgeving. Die informatie gebruiken we om te bepalen wat de beste oplossing is. Die moet in ieder geval naast veilig en functioneel ook technisch en binnen budget uitvoerbaar zijn.”

Raadplegen omgeving
Voor een aantal deelgebieden gaan ze begin juli in gesprek met direct betrokkenen om hen te raadplegen over de uitwerking. Dit gebeurt in vier deelgebiedsessies. Het gaat om de dijk bij Ravenstein, de dijk van Macharen tot het kasteel bij Oijen, de geul bij Appeltern – Maasbommel en meander De Waarden. “De genodigden hebben we gericht per gebied geselecteerd. Het zijn lokale bewoners, leden van de werkplaatsen en de dorpsraden. De inbreng van deze groep is cruciaal. Zij wonen en werken immers dagelijks in de streek en kijken met andere ogen naar oplossingen dan wij."

Definitief ontwerp
“Als het gaat om het betrekken van belanghebbenden, zetten we de ingezette lijn dus voort. Naast de deelgebiedsessies gaan we door met de werkplaatsen, en verder volgen er begin 2021 dijktafels en informatiebijeenkomsten. Tegelijk zien we dat de plannen nu concreter worden en mensen ook behoefte hebben aan een gesprek aan de keukentafel. Ook dat blijft zeker mogelijk. We gaan ervoor dat er eind 2022 een breed gedragen definitief ontwerp ligt.”

Meer berichten