GGD start groot gezondheidsonderzoek

  •   keer gelezen

OSS | De GGD Hart voor Brabant startte op 7 september met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Brabantse inwoners: de GGD Gezondheidsmeter 2020. Meer dan 95.000 'Hart voor Brabanders' van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen.

De vragen gaan onder andere over lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en de woonomgeving. GGD Hart voor Brabant voert dit onderzoek eens in de vier jaar uit in opdracht van de gemeenten in de regio. Niet alle inwoners ontvangen een vragenlijst; deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente. Heb je geen brief ontvangen, maar doe je toch graag mee? Dit jaar kunnen personen zonder uitnodiging voor het eerst meedoen aan het onderzoek via www.ggdgezondheidsmeter.nl, vanaf 22 september. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Resultaten
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de mening van de bevolking over hun gezondheid en de woonomgeving. "Het is belangrijk om de vragenlijst in te vullen, want als we weten hoe het met jou gaat, dan weten we uiteindelijk hoe het met ons allemaal gaat", aldus de GGD. De resultaten worden door de gemeente en de GGD gebruikt voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren. Passen de voorzieningen bij wat mensen nodig hebben om zo gezond mogelijk te leven? Kan iedereen meedoen aan de samenleving? En hoe gaat het met ons in vergelijking met vier jaar geleden? De resultaten van het gezondheidsonderzoek staan medio 2021 op www.brabantscan.nl.
Alle GGD’en in Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit. Hierdoor kan GGD Hart voor Brabant de resultaten met andere regio's vergelijken. Gaat het bij ons beter of juist slechter dan in andere GGD regio’s? De GGD’en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het RIVM en het CBS.

Meer berichten