Logo kliknieuws.nl/oss
<p>(Archieffoto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)</p>

(Archieffoto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)

update

‘In overleg blijven met de provincie over mestproblematiek’

  •   keer gelezen

OSS | Bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer zijn geschikte locaties voor een grote mestfabriek. De gemeente Oss had in het gewijzigde bestemmingsplan een verbod op mestbewerking op laten nemen, maar de provincie was het niet eens met dat punt. De Raad van State stelde vandaag de provincie in het gelijk.

Het Osse college van B&W wil een mestfabriek niet in Oss hebben en kreeg daarbij de steun van alle politieke partijen. Een deel van het bestemmingsplan werd aangepast, maar de provincie wilde deze optie openhouden en overrulede de gemeente. Na de uitspraak van de Raad van State blijft Elzenburg-De Geer dus een mogelijk geschikte locatie voor mestbewerking. Het wil nog niet zeggen dat deze locatie ook definitief wordt aangewezen. De provincie wil de Osse optie wel open houden omdat er in Brabant een grote opgave ligt om het mestoverschot te verwerken.
Er loopt momenteel een PlanMER (milieueffectrapportage). “Daarnaast speelt het plan van OOC Beheer BV om een omgevingsvergunning aan te vragen voor onder meer een mestbewerkingsinstallatie in Oss”, aldus de provincie.

Reactie wethouder
De wethouder heeft vandaag de Osse gemeenteraad geïnformeerd. “Zoals bekend heeft de gemeenteraad van Oss het college van burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om alle mogelijkheden te benutten om de komst van de mestfabriek tegen te houden. In dat kader heeft de gemeenteraad eerder tot een wijziging van het bestemmingsplan voor het industrieterrein besloten. Om daarmee een extra slot op de deur te zetten. De provincie Noord-Brabant heeft zich verzet tegen die wijziging van het bestemmingsplan. De Raad van State heeft nu op formele gronden geoordeeld dat de provincie voldoende wettelijke bevoegdheden heeft om dat te doen. Dat verandert niets aan de opdracht van de gemeenteraad. Wat blijft, is dat wij eventuele besluiten van de provincie voor dit initiatief zullen beoordelen op de milieuwetgeving (aspecten zoals gezondheid, natuurwetgeving, overlast en hinder, waaronder geur, verkeer). Voor de vergunningaanvraag is een Milieu Effect Rapportage nodig (MER). Dat geeft ons voldoende aanknopingspunten voor uitvoering van de opdracht van de raad. Uiteraard zullen wij, parallel daaraan, in overleg blijven met de provincie over dit initiatief en over de mestproblematiek in de regio Noordoost Brabant. Sinds het begin van deze Osse casus zien we dat mestverwerking continue punt van aandacht en gesprek is, zowel in de provincie als in onze regio. Voortschrijdende inzichten op dit gebied zullen we zeker meenemen in onze vervolg aanpak. De ontwikkelingen in de agrarische sector staan niet stil. Wij verwachten dat die ontwikkelingen ook van invloed zijn op de mestproblematiek.”

Meer berichten