Logo kliknieuws.nl/oss

‘Onomkeerbaar besluit met immense gevolgen voor de leefbaarheid in Heesch’

  •   keer gelezen

HEESCH | Hoe ziet de toekomst van Cultureel Centrum de Pas in Heesch eruit? Komende donderdag beslist zeer waarschijnlijk de gemeenteraad van Bernheze daar over.

Burgerinitiatief 13445 x De Pas schrijft in een openbare brief dat de raad op het punt staat ‘om een onomkeerbaar besluit te nemen met immense gevolgen voor de leefbaarheid in Heesch.’ “Een besluit met een grote impact voor de komende twintig jaren. Dat is geen gemakkelijke opgave, daarvan zijn wij ons bewust. Toch vragen wij met klem uw voorgenomen besluiten en het amendement van CDA, Lokaal en SP nogmaals goed te (her)overwegen.”
Het Burgerinitiatief 13445 x De Pas heeft de afgelopen maanden actief deelgenomen aan de discussie met betrekking tot De Nieuwe Instelling. “Onze doelstelling was daarbij: het nastreven van bewustwording bij alle partijen over de rol en de betekenis van De Pas voor Heesch en de partijen bij elkaar brengen om samen naar een gedragen en werkbare oplossing te komen. Dit om de vitale rol die De Pas voor de leefbaarheid in Heesch vervult te behouden en daarmee een sleutelrol in onze gemeenschap te borgen. Dat hebben wij gedaan als burgers van Heesch, en daarbij hebben wij in het bijzonder de belangen van de gebruikers van De Pas vertegenwoordigd. In de afgelopen maanden stelden wij vast dat op vele fronten en door vele stakeholders die sinds 2014 - 2015 deelnamen, de neuzen nooit in dezelfde richting hebben gestaan. Niet bij de besturen van DNI, niet bij het college en ook niet bij de gemeenteraad. De burgemeester, die toch een belangrijke bestuurder is en dus ook in dit dossier, denk aan de horecavergunningen, het toezicht en handhaving, de sturing op de horeca, hebben we niet gehoord. Het kennisniveau van het dossier liet ernstig te wensen over. Op zijn zachts gezegd; dat is geen goede basis voor succes en zeker geen garantie voor de toekomst van de noodzakelijke leefbaarheid. Grote vraagtekens plaatsen wij bij het gebrek aan regie door het college en de kwaliteit van de discussie zoals deze gevoerd is in de gemeenteraad, zo ook bij de uitvoering van de controlerende rol van de gemeenteraad. Maar al te vaak bleek er sprake van halve waarheden, onjuiste en onvolledige informatie, een enorm wederzijds wantrouwen, vooringenomenheid en ondoorzichtigheid bij nagenoeg alle betrokkenen in dit proces. Een proces dat op deze wijze nooit tot de juiste uitkomst kan leiden. Ook nu in scenario 4, door de coalitie solitair en onder tijdsdruk als een volgend scenario ontwikkeld, ontbreekt wederom het allerbelangrijkste in dit proces; een gedragen oplossing voortkomend uit een heldere en aansprekende visie gericht op de leefbaarheid en toekomstperspectief in Heesch. U gaat gezien het langslepende proces nu een geforceerd historische beslissing nemen. Velen zouden nu, na 5 jaar, normaliter daar naar uitkijken maar met de kennis van nu is nadere afstemmingwenselijker dan ooit. Wij roepen u met klem op om bij dit keerpunt zelfreflectie te betrachten, te heroverwegen en te handelen naar de uitkomst ervan. Daarnaast verzoeken wij u aan de Heeschenaren daarover op gepaste wijze tekst- en uitleg te geven.”

Meer berichten