Logo kliknieuws.nl/oss
Water
Water (Foto: )

Inwoners helpen wateroverlast en droogte te voorkomen

  •   keer gelezen

Moeten inwoners in het werkgebied van waterschap Aa en Maas zelf iets doen om wateroverlast en watertekort te voorkomen? Ruim drie kwart vindt van wel, blijkt uit onderzoek van de waterschappen. Iets meer dan de helft spant zich ook echt in om wateroverlast rondom het huis te beperken.

In het onderzoek is aan inwoners gevraagd wat zij zelf doen om bij te dragen aan schoon en voldoende water. 68% van de respondenten in Oost-Brabant levert chemische middelen en frituurvet gescheiden in. Van vochtige doekjes en tampons weet twee derde dat deze in de afvalbak thuis horen in plaats van in de wc. 57% van de tuinbezitters vervangt tegels voor gras of planten, zodat regenwater beter in de grond kan zakken. Bijna een derde van de inwoners gebruikt biologische schoonmaak-, bestrijdings- of gewasbeschermingsmiddelen en 20% haalt zwerfvuil uit het water. Ook dragen mensen bij aan schoon en voldoende water door het aanleggen van geveltuintjes die regenwater opvangen en te stoppen met het voeren van brood aan eendjes. Steeds meer scholen hebben bovendien een groen en watervriendelijk schoolplein. 

Trots
Dijkgraaf Lambert Verheijen: “ik ben er trots op dat ruim drie kwart van de inwoners in ons werkgebied aangeeft dat zij positief zijn over ons werk in hun direct omgeving. Het is goed om te weten dat dit wordt gewaardeerd. Omdat wij door de klimaatverandering vaker te maken hebben met langere periodes van droogte, maar ook met extreme regen en hitte, is ons werk meer zichtbaar. We werken samen met onze inwoners en bedrijven zodat ons watersysteem tegen een stootje kan.”

Het onderzoek is uitgevoerd door Blauw Research via een representatieve steekproef onder 1.025 Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen. 

Meer berichten