Meerdere accommodaties hebben in 2020 exploitatietekort | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/oss
<p>De Berchplaets</p>

De Berchplaets

Meerdere accommodaties hebben in 2020 exploitatietekort

  •   keer gelezen

22 wijk- en dorpscentra zijn er in de gemeente Oss. De meeste beheerstichtingen zorgen voor een kostendekkende exploitatie. Vier accommodaties hebben een exploitatietekort. De gemeente Oss trekt nu een bedrag van 78.184 euro uit de portemonnee als bijdrage in de exploitatietekorten voor de jaren 2018 en 2019.

In 2015 waren er vijf accommodaties met een exploitatietekort: dorpshuis de Berchplaets, Gemeenschapshuis Acropolis, Wijkcentrum Schadewijk, MFC de Koppellinck en Ontmoetingcentrum Meteoor. Dat zijn er nu in 2020 nog vier: Berchplaets, Meteoor en Acropolis. De verwachting is dat ook MFA De Snoeck in Lith niet tot een sluitende exploitatie komt sinds de start eind 2018 en 2019. Hierover is een afzonderlijk raadsbesluit genomen om in de eerste vijf jaar de aanloopverliezen te dekken. Wijkcentrum Zuiderhof in Oss kan sinds het laatste kwartaal van 2019 niet meer voldoen aan de huurverplichtingen. De eigenaar is voornemens om het gebouw te renoveren. De tekorten worden afgedekt in de reguliere exploitatie.

Structurele maatregelen
Om uiteenlopende redenen slagen met name de grote multifunctionele accommodaties niet in hun opdracht. De gemeente Oss ziet dit niet als diskwalificatie voor de betrokken bestuursleden. Die verdienen respect en waardering voor hun inzet. In 2020 is een visienota Ontmoeten Thuis in de Buurt vastgesteld waarbij tevens uitgewerkt moet worden welke structurele maatregelen nodig zijn om de exploitatie van wijk- en dorpscentra toekomstbestendig te maken.

Meer berichten