Stichting Maasmeanders heeft nieuw bestuur | Kliknieuws
Logo kliknieuws.nl/oss
<p>Foto ter illustratie.</p>

Foto ter illustratie.

Stichting Maasmeanders heeft nieuw bestuur

  •   keer gelezen

Met ingang van 1 januari heeft stichting Maasmeanders een nieuwe bestuurssamenstelling. Hendrik Hoeksema wordt de voorzitter, in het dagelijks bestuur bijgestaan door Johan Everkes (penningmeester) en Wil Princen (secretaris). 

Behalve Sjoerd van Aelst die stopt als voorzitter zijn ook Ineke Voskamp als secretaris en Ans Brancart als penningmeester teruggetreden. De laatste 2 zetten zich ruim 10 jaar in voor de stichting. Kijk voor de volledige samenstelling op www.trefhetinoss.nl/maasmeanders.

Leden
Stichting Maasmeanders heeft circa 80 leden uit de recreatie-en toerismebranche aan weerszijden van de Maas. Doel van de stichting is de regio beter te verbinden, herkenbaar te maken en te promoten om toerisme te stimuleren. Hiervoor is er behalve met de leden nauw contact met diverse gemeentes aan de Maas, provincies en organisaties die zich bezig houden met toerisme zoals Visit Brabant en de ANWB. Het stimuleren van toerisme en recreatie in het Maasmeandergebied is behalve voor een betere bekendheid van het gebied ook belangrijk voor economische groei en de ontwikkeling van meer werkgelegenheid.

Meer berichten