Logo kliknieuws.nl/oss
De Osse Opera. (Foto: Hans van der Grient)
De Osse Opera. (Foto: Hans van der Grient)

‘Leden willen elkaar zien en missen het zingen’

  •   keer gelezen

Wat kun je als vereniging doen tijdens deze coronacrisis? Er zijn diverse verenigingen die proberen activiteiten te ontplooien om zo de leden betrokken te houden. Zoals de Osse Opera, waar mogelijkheden zijn gezocht om door te blijven gaan. “Je moet je leden perspectief kunnen bieden, want ze moeten graag lid willen blijven”, aldus voorzitter Hans Ruis.

Het is al een jaar geleden dat het coronavirus ook in Nederland toesloeg. Ruis: “In het begin moest je nadenken en besluiten nemen. Er waren nog veel vraagtekens, zoals wat corona precies is, hoe gevaarlijk het is en waar je je informatie vandaan haalt. En was zingen wel of niet een grote verspreider? Er kwam zoveel informatie op ons af en partijen spraken elkaar tegen. We hielden de regels van het Koornetwerk Nederland en RIVM aan.” Tot aan de zomer van 2020 bleef de Osse Opera repeteren in Sociaal Cultureel Centrum De Binnenstad. “Weliswaar in kleinere groepen zodat we grote afstanden konden waarborgen. Ook zorgden we voor goede ventilatie en ontsmetten we vaak.”

Toenemende zorgen
Toch merkte het bestuur dat leden zich steeds meer zorgen gingen maken. “De aantallen op de repetitieavonden namen steeds verder af en er zat voor ons niets anders op dan er tijdelijk mee te stoppen. Je hebt toch te maken met veelal wat oudere mensen.” De deuren gingen op slot en de zorgen bij het bestuur namen toe. Hoe konden ze de leden betrokken houden? “Je moet nadenken over het perspectief wat je leden kunt bieden. Doe je dat niet, dan kalft het af. Inmiddels lag de programmering op z’n gat. Met de Vereniging Bossche Opera zouden we een scenistische uitvoering van de opera Cavalleria Rusticana medio 2020 in Natuurtheater de Kersouwe uitvoeren. Die moesten we verplaatsen naar dit jaar en is inmiddels weer één jaar verschoven. Ook zetten we een streep door het kerstconcert 2020. Ondanks deze tegenvallers merkten we dat de Osse Opera een hechte zangvereniging is, met slechts een paar (meestal tijdelijke) opzeggingen. Men kent elkaar immers al decennia en zingen is hun hobby. Men wilde elkaar graag blijven zien en de leden misten elkaar. Zingen op woensdagavond was vaste prik en daarna een gezellige nazit.” Er zijn ook andere initiatieven, zoals regelmatig een nieuwsbrief en soms een barbecue voor de leden in een grote tuin. Het ‘fysieke repeteren’ is nog niet mogelijk, maar de Osse Opera heeft de techniek omarmd. Tegenwoordig vinden er online repetities plaats. “We hebben twee trainingen gegeven en we zijn vervolgens verrast door de animo. Ruim tweederde van de leden doet mee. Over perspectief gesproken: we bereiden ons nu voor op een feestelijke zomer- of kerstconcertje.”

Techniek
Het ‘fysieke repeteren’ is nog niet mogelijk, maar de Osse Opera heeft de techniek omarmd. Tegenwoordig vinden er online repetities plaats. “We hebben eerst twee trainingen gegeven en we zijn vervolgens verrast door de animo. Ruim tweederde van de leden doet mee. Over perspectief gesproken: we bereiden ons nu voor op een feestelijke zomerconcertje of anders een kerstconcert.”

Toekomst
De Osse Opera hoopt op een snellere vaccinatie zodat het licht aan het einde van de tunnel in zicht komt. “We zitten niet stil, want niets doen is geen optie. Wel kunnen we vaststellen dat het er allemaal niet eenvoudiger op is geworden. Maar als de ‘normale tijden’ terugkeren, we weer kunnen repeteren met z’n allen en we de programmering vast kunnen stellen, dan hebben we vertrouwen in de toekomst. Na de zomer gaan we campagne voeren en daar zoeken we een goed communicatiebureau voor. Zoals vele zangverenigingen, met name in de klassieke sector, kampen we met onvoldoende ledenaanwas. Vooral tenoren en alten zijn bij ons zeer welkom. We zijn een gezellige vereniging met een doorsnee van de samenleving. Leden die lekker komen zingen en na afloop gezellig nog iets samen drinken.”

Meer berichten