Logo kliknieuws.nl/oss
<p>Ravenstein. (Foto: Ad Wagemakers)</p>

Ravenstein. (Foto: Ad Wagemakers)

Ravenstein in beeld voor grootschalige woningbouw, plannen voor 250-300 woningen

  •   keer gelezen

RAVENSTEIN | Ravenstein is naast Oss-West en Geffen-Oost een locatie waar Oss grootschalig woningbouw mogelijk wil maken. Het college van B&W heeft de ambitie om 250-300 woningen in Ravenstein te bouwen in de komende 10 tot 15 jaar. Er is een verkenning gedaan van in aanmerking komende locaties. Gekozen is voor het gebied rondom het treinstation. Daarmee ontstaat een zogenaamd ‘stationskwartier’. Het betreft de locaties Bendelaar, Elleboogstraat en sportvelden.

Het college zet in op locaties waar grotere aantallen woningen kunnen worden gerealiseerd, gericht op de specifieke behoeften en waar snelheid in ontwikkeling kan worden gemaakt. Daarbij speelt dat het stadje Ravenstein ligt ingeklemd tussen de Maas, A50 en de spoorweg. Daarom wordt nu de spoorsprong gemaakt. En wordt gekozen voor ontwikkeling op eigen gemeentelijke grond.
De locatie Bendelaar is door de gemeente aangekocht. Het gaat om de gronden tussen de Bendelaar, De Rijt, Stationspad en de spoorlijn, in totaal ongeveer 15 hectare groot.
Ook is er de wens om de locatie Elleboogstraat te verwerven. Hier heeft de gemeente rechten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Daardoor zijn grondeigenaren die grond willen verkopen, verplicht om deze eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit moet speculatie door projectontwikkelaars voorkomen. De sportvelden op d’n Ong zijn al gemeentelijk eigendom. Met de voetbalclub zal worden overlegd over mogelijke woningbouwplannen.

Planontwikkeling
De volgende stap is het voorbereiden van een concreet woningbouwproject: planontwikkeling ‘Stationskwartier Ravenstein’. Vanuit de gemaakte keuze worden plannen verder uitgewerkt en haalbaarheidsonderzoeken gedaan om zo toe te werken naar een bestemmingsplan. Uiteraard wordt hierover de dialoog aangegaan met stakeholders waaronder de Dorpsraad en inwoners van Ravenstein, maar ook met de provincie, regio en andere belanghebbenden.

Inhaalslag
Als gevolg van terughoudend beleid, de woningbouwcrisis en procedurele tegenvallers is er de afgelopen jaren te weinig gebouwd in Ravenstein. In het kader van een inhaalslag lopen nu drie grotere woningbouwplannen, waarmee in de behoefte op korte termijn wordt voorzien: De Kolk, Klooster JMJ en Hooghuis Lyceum, samen circa 80 woningen. Daarnaast zijn in totaal circa 40 woningen gerealiseerd in de dorpen binnen het cluster Ravenstein.
Dat is niet genoeg. Dit blijkt uit het woonwensenonderzoek, gesprekken met de dorpsraad en gesprekken met jongeren. “We zijn bezig met een inhaalslag, maar het was nog niet voldoende. We zien mogelijkheden om hier een grotere woningbouwopgave te realiseren, ook voor woningzoekenden uit de bredere regio”, aldus wethouder Johan van der Schoot.

Meer berichten