Logo kliknieuws.nl/oss
Foto ter illustratie

Waterschap start incidenteel maaionderhoud

  •   keer gelezen

Vanaf 1 april bestaat de mogelijkheid dat waterschap Aa en Maas incidenteel een aantal slootbodems gaat maaien. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat sloten en beken niet dichtgroeien en het water goed kan blijven stromen.

"Zo kunnen we water blijven aanvoeren naar plekken waar het te droog is en voorkomen we overlast bij extreme regenval", aldus het waterschap. "Uiteraard houden we rekening met het broedseizoen. We maaien alleen waar hoogstnoodzakelijk en houden ons aan de protocollen volgens de Wet Natuurbescherming." Het maaien van het grootste deel van de sloten en beken in het beheergebied gebeurt later dit jaar in twee grote maairondes. De eerste vindt plaats tussen 1 juni en 15 juli. De tweede grote maaironde is tussen 1 september en 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomen ze dat sloten en beken dichtgroeien.

Uitvoering maaionderhoud
Het waterschap huurt aannemers in om het maaionderhoud uit te voeren. De aannemers rijden in een deel van de gebieden over gronden van particulieren. Grondeigenaren en pachters van gronden zijn volgens de Waterwet verplicht om deze onderhoudswerkzaamheden toe te staan. Ook zijn eigenaren van percelen die grenzen aan de sloten en beken verplicht om het maaisel te ontvangen.
Er wordt zo vaak als nodig gemaaid om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Daarbij houden ze nadrukkelijk rekening met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. Ze maaien volgens werkprotocollen die voldoen aan de wettelijke zorgplicht. "We proberen met het onderhoud een bijdrage te leveren aan onze waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge periode houden we het water zo lang mogelijk vast en in natte perioden voeren we af waar nodig."
De Perceelwijzer app geeft boeren en tuinders actuele en betrouwbare informatie over hun eigen perceel. Bijvoorbeeld over onttrekkingsverboden, neerslagverwachtingen, grond- en oppervlaktewaterstanden en de maaiplanning per watergang.

Meer berichten