Logo kliknieuws.nl/oss
<p>E&eacute;n van de leegstaande voetbalvelden in Macharen. Komen hier in de toekomst woningen?</p>

Eén van de leegstaande voetbalvelden in Macharen. Komen hier in de toekomst woningen?

VDG stelt vragen over woningbouw in de kernen

  •   keer gelezen

De VDG maakt zich zorgen over woningbouw in de kernen van de gemeente Oss. De partij stelt daarom vragen over het wonen in de toekomst.

“Voor Oss-West en Ravenstein liggen er grote plannen en daar zijn we erg blij mee, maar wat betekent dit voor de kernen? Gezien het huidige woningaanbod lijkt de gerealiseerde woningbouw van de laatste jaren voor de kernen niet voldoende. Er is mogelijk een inhaalslag gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat er een structurele oplossing is”, aldus Jessica Keijzer - Nab en Roel van de Camp van de VDG-fractie die vinden dat dit beeld niet overeenkomt met de Woonvisie Oss. 

Starterslening
Ze stellen diverse vragen over woningbouw in de kernen, maar wijzen ook naar de Starterslening. “De druk op de woningmarkt is hoog, starters hebben weinig ruimte om een woning aan te schaffen. De Starterslening kan hierbij helpen. Klopt het dat het potje van de Starterslening op dit moment leeg is?”

Zelfwoonplicht 
Tenslotte vragen ze of het college de zelfwoonplicht als een gewenst en nuttig instrument ziet. “We zien dat er investeerders zijn die woningen kopen om ze te verhuren aan derden. Zelfwoonplicht wordt genoemd als mogelijk instrument bij het voorkomen van deze situatie.”

Meer berichten