Logo kliknieuws.nl/oss

Bouwen aan Lithoijen van de toekomst

  •   keer gelezen

LITHOIJEN | Het plan De Groene Beemd biedt ruimte aan tachtig woningen in Lithoijen. “Daarmee kunnen een heleboel woonwensen in vervulling kunnen gaan”, is te lezen op de Facebook-pagina van het plan.

“In de hofjes komen verschillende soorten woningen, waarbij we per hofje kijken naar de vraag en woonbehoefte vanuit het dorp. Dit doen we samen, met de Kernraad Lithoijen, de gemeente Oss, maar bovenal, met en voor de inwoners van Lithoijen.” Inwoners van Lithoijen worden uitgenodigd om de enquête ‘Woningbehoefte Lithoijen’ in te vullen. Dit kan tot vrijdag 23 april. “In deze eerste enquête (te vinden via de Facebook-pagina) kunnen woonwensen kenbaar worden gemaakt. De input die we hieruit ontvangen zal gebruikt worden voor het invullen van de eerste fase van De Groene Beemd. In overleg met de Kernraad Lithoijen zullen een drietal varianten voor de verkaveling gepresenteerd worden, waarop we binnen enkele maanden uw reactie weer zullen vragen.”

Meer berichten