Logo kliknieuws.nl/oss

MSD streeft naar volledig CO2-neutraal in 2025

  •   keer gelezen

HAARLEM/OSS | Geneesmiddelenbedrijf MSD heeft ambitieuze doelstellingen aangekondigd om de CO2-uitstoot van haar eigen bedrijfsactiviteiten in 2025 wereldwijd tot nul te reduceren en een reductie van dertig procent te bewerkstelligen in de bevoorradingsketen. 

Dat geldt ook voor de locaties van MSD in Haarlem, Oss en Boxmeer. Tot nu toe streefde MSD naar een reductie van de uitstoot met 40% in 2025 ten opzichte van 2015.
De doelstellingen van MSD bouwen voort op de jarenlange focus van MSD op het voorkomen van de ergste gevolgen van klimaatverandering. Die focus is gericht op een bijdrage aan de doelstellingen van het VN Klimaatakkoord van Parijs door de vraag naar energie te verminderen en de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.
De ambitieuze klimaatdoelstellingen van MSD zijn volgens Robert Davis, president van MSD, noodzakelijk. “Wereldwijde inspanningen om klimaatverandering te bestrijden zijn essentieel voor de gezondheid en duurzaamheid van onze planeet.

Meer berichten