Logo kliknieuws.nl/oss
<p>Wethouder Rien Wijdeven van gemeente Bernheze.</p>

Wethouder Rien Wijdeven van gemeente Bernheze.

(Foto: )

Bernheze, Meijerijstad en Boekel lanceren Mobiliteitscentrum PIM werkt

  •   keer gelezen

Naar aanleiding van de coronacrisis denken overheden na hoe zij de gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt kunnen opvangen en over mogelijkheden om hierop in te spelen. De crisis leidt tot verschuiving van arbeidspotentieel tussen sectoren en kan leiden tot een grote uitstroom van personeel. Verschuivingen op de arbeidsmarkt worden verder veroorzaakt door de conjunctuur en transities zoals digitalisering.

Om sneller en efficiënter op bovenstaande ontwikkelingen in te kunnen spelen heeft de gemeente Meierijstad in overleg met de gemeenten Boekel en Bernheze een mobiliteitscentrum ontwikkeld als lokaal verlengstuk van het Werkgeverservicepunt (WSP). De kracht van het mobiliteitscentrum op een locatie buiten het gemeentehuis is de laagdrempeligheid. Een fysieke plek waar iedereen met vragen rondom werk geholpen kan worden. IBN participeert mee en kan ondersteuning bieden aan de groep met een verminderde loonwaarde. Ook werkzoekende en mensen met een loopbaanvraagstuk kunnen een afspraak maken. Het is ook een plek waar werkgevers advies krijgen op het gebied van heroriëntatie, opleidingsvraagstukken en personeelstekort.

Veranderingen
Wethouder Rien Wijdeven van de gemeente Bernheze: “Het Mobiliteitscentrum helpt om beter in te spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Eén van de activiteiten die worden ontwikkeld vanuit het oogpunt van preventie zijn de van werk naar werk trajecten. Dit zijn trajecten waarbij werknemers die met ontslag bedreigd worden een traject naar ander werk aangeboden krijgen. Hiermee voorkomen we werkloosheid in de toekomst en kijken we voortijdig naar een duurzame doorbemiddeling.”

Intensieve samenwerking met uitzendorganisaties
De gemeenten zien al langere tijd dat met name commerciële organisaties succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers zoeken voor de personele groei van hun bedrijf contact met uitzendbureaus en recruiters. Commerciële organisaties richten zich ook op mobiliteit en werknemersdienstverlening, zijn sterk digitaal ontwikkeld, succesvol in hun aanpak en beschikken over een groot netwerk. De gemeente Meierijstad heeft het initiatief genomen om samen met Boekel en Bernheze een mobiliteitscentrum op te zetten waarin zij ook intensief gaan samenwerken met uitzendorganisaties USG People en Hobij.

Meer berichten