Logo kliknieuws.nl/oss
<p>City Hotel. (Foto: Google Maps)</p>

City Hotel. (Foto: Google Maps)

‘Goed woon- en leefklimaat kan ook in hotelkamers worden aangeboden’

  •   keer gelezen

OSS | “Een goed woon- en leefklimaat kan ook in hotelkamers worden geboden.” Het college van B&W in Oss reageert op vragen van D66, die vindt dat door het plaatsen van arbeidsmigranten in het voormalige City Hotel er tweederangs burgers ontstaan.

“Het City Hotel heeft vooralsnog een hotelfunctie. We gaan in gesprek met de eigenaar van het pand om te inventariseren welke plannen er zijn met de locatie. Op dit moment stellen we (regionaal) beleid op wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten. In dit beleid geven we aan welk type locaties in aanmerking komen voor verschillende vormen van huisvesting en aan welke voorwaarden huisvesting dient te voldoen. Tot het moment dat dit beleid gereed is monitoren we de situatie in het City Hotel. We zijn alert op eventuele overlastsituaties en treffen maatregelen indien nodig”, aldus B&W.
Op de vraag of huisvesten van arbeidsmigranten in hotelkamers past in het ambassadeurschap van de Global Goals, zegt het College ‘ja’. “Het op goede wijze huisvesten van arbeidsmigranten draagt bij aan het behalen van de Global Goals. We vinden een goed woon- en leefklimaat daarbij belangrijk. Dat kan ook in hotelkamers worden geboden. We toetsen initiatieven aan de beleidsregels die een goed woon- en leefklimaat garanderen. Het nieuwe handelingskader zal deze beleidsregels onderschrijven en waar nodig aanscherpen.”

Meer berichten