Logo kliknieuws.nl/oss
Foto: Eric Scholten

Bernhoven sluit coronajaar 2020 financieel af met neutraal resultaat

  •   keer gelezen

UDEN | Bernhoven sluit het bijzondere coronajaar 2020 af met een positief resultaat van 58.740 euro. Een nagenoeg neutraal resultaat dat een mijlpaal is in dit uitdagende coronajaar. De coronapandemie bracht veel onzekerheden met zich mee, een daarvan was de financiële onzekerheid over bekostiging.

De maatschappelijke opdracht van Bernhoven is het bieden van passende zorg aan inwoners van de regio Oss – Uden – Meijerijstad. Tot op de dag van vandaag is het in de pandemie continue balanceren in het leveren van reguliere zorg en de benodigde Covid-zorg. We laveren van golf naar golf. Dat vraagt om goede bedrijfsvoering en het maken van keuzes. Door de les van de eerste golf, waar Bernhoven overvraagd werd met het aanbod van coronapatiënten en waarna landelijke en regionale samenwerking goed op gang kwam, konden ze het ziekenhuis opnieuw organiseren. Door de inzet van een extra team van zorgondersteuners was het mogelijk om zowel de reguliere zorg alsook de Covid-zorg goed op peil te houden. Dit maakt dat de toegangstijden voor de polikliniek alsook de wachttijden voor operaties binnen Bernhoven, tot op de dag van vandaag, acceptabel zijn.

Impact resultaat
Ondanks dat het een prestatie is om het jaar met een neutraal resultaat af te ronden heeft het ook een nadelige impact voor de toekomst. Jaarlijks streeft Bernhoven naar een resultaat van rond de vier miljoen euro. Dit resultaat geeft financiële ruimte om te innoveren en te anticiperen op de almaar toenemende zorgvraag. Met de strategie ‘Toekomstbestendige zorg voor de regio’ heeft Bernhoven laten zien dat je betere zorg kan leveren door minder zorg. Door in te zetten op kwaliteit van zorg hoeft bijvoorbeeld een behandeling niet altijd de oplossing te zijn voor de kwaliteit van leven van een patiënt. In het verlengde van deze strategie wil Bernhoven doorbouwen en in 2025 een gezondheidsorganisatie zijn.

Ziektezorg naar gezondheidszorg
De coronapandemie heeft ons ook geleerd dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Bernhoven wil de focus gaan verleggen en de transitie maken van ziektezorg naar gezondheidszorg. Bernhoven wil in de regio de gezondheid van de patiënt vooropzetten. Daarnaast wil Bernhoven samen met (zorg)partners in de regio zorg dichtbij leveren. In coronatijd is daar al mee gestart, denk aan bijvoorbeeld de introductie van digitale consulten, het beeldbellen alsook de Covid-thuiszorg. Innovaties, soms uit nood geboren, vaak ook bewust gekozen, die perspectief geven op het vergroten van de toegankelijkheid van onze zorg.

Meer berichten