‘Behandeling meer toespitsen op specifieke problemen in subgroepen’

  •   keer gelezen

OSS | De in Oss geboren en getogen Osse Drs. Lisette Janssen-de Ruijter verdedigt vrijdag haar proefschrift aan de Tilburg University. Het onderwerp gaat over jongeren met psychische problemen en gedragsproblemen die opgenomen zijn bij een instelling. De verdediging is live te volgen via www.tilburguniversity.edu/campus/live-broadcast/auditorium

In Nederland zijn er veel jongeren die vastlopen tijdens de adolescentie. Bij een aantal van hen is de problematiek zo ernstig dat ze opgenomen worden in een instelling. Deze jongeren hebben soms een zware jeugd gehad en hebben complexe psychische problemen en ernstige gedragsproblemen. Het is van groot belang dat deze jongeren effectief behandeld worden om het risico op aanhoudende problemen te verkleinen. Ondanks dat deze kwetsbare jongeren allemaal complexe problemen hebben, zijn er ook veel verschillen tussen deze jongeren. Het is daarom belangrijk dat in de behandeling rekening gehouden wordt met deze verschillen. Onderzoek naar eventuele subgroepen -en naar specifieke risico’s van deze subgroepen op crimineel gedrag en andere problemen na ontslag- is een eerste stap naar het nog meer op maat maken van de behandeling voor deze kwetsbare doelgroep. Lisette: “Tijdens dit promotieonderzoek zijn we op zoek gegaan naar subgroepen binnen de doelgroep van jongeren met complexe psychische problemen, ernstige gedragsproblemen en een hoog risico op crimineel gedrag. Alle jongeren waren opgenomen bij de Catamaran, een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat jongeren met complexe psychische problemen en ernstige gedragsproblemen inderdaad uit verschillende subgroepen bestaan. Er zijn vier groepen gevonden die een verhoogd risico hebben op voortijdig ontslag uit de instelling en op aanhoudende problemen na ontslag. Met deze kennis kan behandeling meer toegespitst worden op specifieke problemen in deze subgroepen. Hierdoor kan behandeling meer op maat gemaakt.” Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door GGz Eindhoven en De Kempen.

Meer berichten