Foto:

‘Vaccinatie van arbeidsmigranten kent extra uitdagingen’

  •   keer gelezen

De gemeente Oss vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten ook de mogelijkheid krijgen om zich te laten vaccineren. Dat schrijft het college van B&W na vragen van de SP-fractie.

In de gemeente Oss wonen ruim 2900 geregistreerde arbeidsmigranten. Iedereen die langer dan 1 maand in Nederland verblijft heeft recht op een vaccin. Er zijn echter zo’n 400 tot 600 niet-geregistreerden. De laatste groep kan niet worden uitgenodigd voor vaccinatie omdat hun NAW-gegevens ontbreken. Het college vindt het van belang dat geregistreerde arbeidsmigranten zich kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. “Werknemers (vooral arbeidsmigranten) in de landbouw en voedselindustrie (de vleesverwerkende industrie en de industrie waar verse producten zoals groente, vlees en vis worden verwerkt) kunnen een verhoogd infectierisico hebben, vanwege het werken in koude ruimtes met een hoge luchtvochtigheid. Er spelen waarschijnlijk ook andere factoren mee, zoals leef- of woonomstandigheden. Bij arbeidsmigranten zijn die nogal eens slechter dan gemiddeld.” Ze worden conform de reguliere vaccinatiestrategie benaderd met een uitnodiging om een afspraak te maken voor een vaccinatie bij een GGD-locatie. “Vaccinatie van deze groep kent echter extra uitdagingen, omdat zij niet altijd direct oproepbaar zijn via adres- of woongegevens en omdat velen door een taalbarrière niet altijd tot de juiste informatie kunnen komen of geholpen moeten worden in de moedertaal. Er wordt op landelijk niveau gewerkt aan passende oplossingen om arbeidsmigranten zonder adresgegevens op te roepen en wordt bezien in welke mate arbodiensten en/of werkgevers kunnen ondersteunen in het vaccinatieproces.”

Meer berichten