Waterschap: ‘Piek Maaswater onder controle’

  •   keer gelezen

OSS | Er valt veel regen in het Zuiden van het land en een uitzonderlijke Maasgolf is onderweg. Uitgaand van de huidige verwachtingen levert dit geen grote problemen op in het werkgebied van Aa en Maas, zo stelt het waterschap.

Door extreme regenval in het stroomgebied van de Maas moet de Maas grote hoeveelheden water afvoeren. Dit veroorzaakt een zogenaamde Maaswatergolf. Deze is nu naar ons onderweg. De piek van de golf werd vannacht verwacht in Maastricht en twee dagen later in het werkgebied van Aa en Maas. Op dit moment is de inschatting dat er tijdens de piek 3 miljoen liter water per seconde door de Maas stroomt. Dat is ongeveer 60% van wat de Maas aan kan in Brabant. De verwachting is daarom dat er geen problemen ontstaan vanuit de Maas.
Dit geldt ook voor het watersysteem. Tot nu toe heeft de regen van de afgelopen dagen en vandaag niet tot grote problemen geleid. De verwachting is dat dat ook de komende dagen niet gebeurt. De sloten en beken kunnen de regen voldoende opvangen. Hiervoor is wel een aantal maatregelen getroffen. Te denken valt aan het sluiten van sluizen, het omlaag zetten van stuwen eneen verbod op werkzaamheden op en langs de Maasdijk om schade aan de dijk te voorkomen.

Meer berichten