<p>Pastoor Kerssemakers opent de kerk voor een nieuwe maatschappelijke invulling. </p>

Pastoor Kerssemakers opent de kerk voor een nieuwe maatschappelijke invulling.

(Foto: )

Visserskerk behoudt een maatschappelijke functie

  •   keer gelezen

OSS | Samen met de Grote Kerk en de kerken in Berghem, Haren en Macharen vormt de Visserskerk de Willibrordusparochie. Vanwege teruglopend kerkbezoek en vanwege het kostenaspect heeft het kerkbestuur zich genoodzaakt gezien bij de bisschop toestemming te vragen om de Visserskerk aan de eredienst te onttrekken. Maar het gebouw blijft behouden en er zijn plannen voor een nieuwe maatschappelijke invulling. 

Het markante gebouw aan de Berghemseweg werd in 1925 in gebruik genomen als de Gerardus Majellakerk. Bouwpastoor was pastoor Jan Vissers en al gauw werd de kerk in de volksmond naar hem vernoemd.
Ontelbare Ossenaren hebben er de mis bijgewoond, zijn er gedoopt, getrouwd of hebben er afscheid moeten nemen van hun dierbaren. Sinds 2020 hebben er echter nauwelijks nog vieringen plaatsgevonden. Pastoor Roland Kerssemakers van de Willibrordusparochie legt uit: “Toen ik hier vijf jaar geleden begon bezochten zondags nog ongeveer 50 mensen de mis, de laatste tijd waren er dat hoogstens 25. Ook waren er nagenoeg geen uitvaarten, huwelijken en dopen meer. Om toch nog goede vieringen te houden in een bijna lege kerk is moeilijk. Het was voor het kerkbestuur geen gemakkelijke beslissing. Het bestuur is echter verantwoordelijk voor het onderhoud en het kostenaspect woog niet meer op tegen het pastorale belang. Gelukkig kunnen we op 500 meter afstand van de Visserskerk de parochianen bedienen in de Grote Kerk en hebben veel van hen de overstap al gemaakt.”
Pastoor Kerssemakers vervolgt: “Sinds juni is de sluiting een feit. Het kerkbestuur behoudt de kerk in eigendom en gaat deze niet verkopen aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar. Daar zouden we veel geld mee kunnen genereren want deze prachtige kerk staat op een triple-A locatie. We willen er echter een sociaal-maatschappelijk project in realiseren en we gaan daarvoor een stichting in het leven roepen. De kerk heeft immers altijd al gezorgd voor onderwijs, ziekenzorg en zorg voor ouderen.”
Over het draagvlak om de kerk per 1 juni te sluiten zegt pastoor Kerssemakers: “De parochianen en de vaste kerkgangers hebben dit besluit zien aankomen en hebben er begrip voor. Natuurlijk staat het pastorale werk bij ons op één, het gaat er om mensen te helpen bij de vieringen in goede en kwade dagen. Mooi is dat de twee koren van de Visserskerk gaan zingen in de Grote Kerk.”

Meer berichten