<p>De kuifeend (foto Theo van Orsouw).</p>

De kuifeend (foto Theo van Orsouw).

Vogels in de polder van Oss: de kuifeend

  •   keer gelezen

OSS | De kuifeenden, die de vogelwerkgroep van IVN Oss in de winter telt op de Hertogswetering komen uit noord- en midden-Europa. In heel Nederland kan het aantal dan wel oplopen naar 200.000. 

Het mannetje van de kuifeend is een kleine, maar opvallende eend. Hij valt op door zijn zwarte kop, borst en rug en de witte flanken. Daarnaast zijn zijn kuif en helder gele ogen opvallend kenmerken. Vrouwtjes zijn, zoals bij vrijwel alle eenden, bruin gekleurd. In de vlucht valt bij alletwee de brede witte strook bovenop hun vleugels op. In Nederland is de kuifeend een algemene broedvogel met ongeveer 20.000 broedparen. Het voedsel wordt al duikend verzameld, vooral slakjes, muggenlarven, zoetwatermosselen, zaden en ook wel waterplanten.
Kuifeenden starten pas ergens in mei met broeden meestal in ruige slootkanten. Ieder jaar levert dat weer discussie op als het waterschap in juni de grote sloten wil gaan maaien, want het broeden duurt 23 tot 28 dagen en in juni zijn daarom nog lang niet alle nesten uitgebroed. Bovendien zitten de nesten goed verscholen in de hoge begroeiing en worden dan gemakkelijk over het hoofd gezien.
De kuifeenden, die wij nu zien, zijn hier om te broeden. Zij trekken in het najaar voor het grootste deel terug naar het zuiden of naar Engeland. In april komen ze weer terug. Voor de meeste vogels nadert nu dat einde van het broedseizoen. Bij eenden kun je dat goed zien, de mannetjes verliezen hun mooie broedkleed en vallen minder op. De paarvorming vindt al voor de winter plaats, mannetje en vrouwtje blijven daarna tot en met het broedseizoen samen.

Meer berichten