<p>De St. Luciakerk in Ravenstein.</p>

De St. Luciakerk in Ravenstein.

Loterijfonds gaat in hoger beroep en houdt openbare bijeenkomst

  •   keer gelezen

RAVENSTEIN | Het Loterijfonds in Ravenstein gaat in hoger beroep bij het hoogste gerechtshof van de Apostolische Signatuur te Rome tegen de onttrekking van de St. Luciakerk aan de eredienst. 

Het desbetreffende decreet van bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch dateert van 5 juni 2020. De Congregatie voor de Clerus te Rome verwierp op 10 augustus 2021 het beroep van het Loterijfonds tegen dit decreet. Het Loterijfonds heeft de volgende bezwaren tegen de gang van zaken:
1. “Het decreet is tot stand gekomen in strijd met elementaire beginselen van zorgvuldigheid en rechtsbedeling. Zo zijn (o.m.) de parochianen niet gehoord.”
2. “Het decreet is gebaseerd op niet bestaande en onjuiste ‘ernstige redenen’. Zo speelt het kostenaspect geen rol als het gebouw in eigendom wordt overgedragen.”
3. “Het decreet miskent de onschatbare waarde van de St. Luciakerk als sacraalcultureel erfgoed. In een naar zingeving zoekende wereld wordt het gebouw onderworpen aan de vernedering van het commerciële nut. Het Loterijfonds pleit voor waardig nevengebruik, naast sacraal gebruik.”

Openbare bijeenkomst
Op woensdag 6 oktober wordt het hoger beroep toegelicht tijdens een openbare bijeenkomst van parochianen en andere geïnteresseerden in gemeenschapshuis VidiReo. De aanvang is 20.00 uur. Aanmelding via mailadres info@loterijfondsravenstein.nl of bel naar voorzitter Martin Jan Alexander van Mourik (06) 46 61 40 69 of secretaris Cees G.M. Verhoeckx, (06) 50 28 21 45. Kijk voor meer informatie op de website
www.loterijfondsravenstein.info.

Meer berichten