Foto ter illustratie

College ziet toch kansen voor windpark Elzenburg-De Geer

  •   keer gelezen

De uitspraak van de Raad van State (RvS) op 28 juli over windpark Elzenburg-De Geer was uiterst teleurstellend voor de gemeente Oss. De gemeente Oss denkt echter toch tot realisatie van dit windpark (vier windturbines) te kunnen komen.

De Raad van State constateerde in het bestemmingsplan drie tekortkomingen, namelijk slagschaduw, cumulatie van geluid en de financiële waarborgsom voor de ontmanteling van het windpark als de tijdelijke bestemming en vergunning zijn afgelopen. In een raadsinformatiebrief schrijft burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans dat deze tekortkomingen vrij eenvoudig te repareren zijn, maar beroep tegen de uitspraak was niet mogelijk. Het college zocht onmiddellijk contact met de provincie Noord-Brabant en allerlei andere partijen waaronder initiatiefnemers, Ministerie en NP RES. “Duidelijk is dat het grote consequenties heeft als we er niet in slagen om de tekortkomingen snel en eenvoudig te herstellen. Voor de energie-opgave van ons als gemeente, die van RES NOB en van de Provincie. Maar ook financieel zowel voor de initiatiefnemers als voor ons als gemeente. Initiatiefnemers hebben aangegeven dat vertraging hun businesscase raakt.”
In overleg met de provincie is ervoor gekozen om de interim verordering zodanig aan te passen dat het alsnog mogelijk wordt om voor het windpark een tijdelijk bestemmingsplan vat te stellen. Hierin wordt de planologische medewerking geregeld. “Deze optie is juridisch het meest zuiver, daarmee verliezen we de minste tijd en wij schatten in dat deze het beste toetsbestendig is.” Het college denkt dat -afhankelijk van snelle besluitvorming- het bestemmingsplan nog dit jaar vastgesteld kan worden. “Als de RvS vervolgens eventuele nieuwe beroepen binnen de wettelijke termijn behandelt en ongegrond verklaart, zijn het bestemmingsplan en de nieuwe omgevingsvergunningen voor eind 2022 onherroepelijk.”

Ambitie energietransitie
De gemeente Oss wil in 2050 energieneutraal zijn. Eerste belangrijke mijlpaal hiervoor is om in 2030, conform de opgave van RES NOB, 11% aan energie te besparen en 0,93 PJ aan energie op te wekken met windmolens, zonnevelden en grootschalig zon op daken. Daarin past het windmolenpark Elzenburg-De Geer, bestaande uit 4 windturbines op het industrieterrein, dat kan voorzien in de energie voor 14.500 huishoudens.

Meer berichten