<p>Negen pensionado&#39;s. Petra Smits staat niet op de foto.</p>

Negen pensionado's. Petra Smits staat niet op de foto.

De Singel viert afscheid van tien collega’s die met pensioen gaan

  •   keer gelezen

In 2020 en 2021 zijn er maar liefst 10 medewerkers van De Singel met pensioen gegaan. Samen hebben zij zo’n 300 jaar onderwijservaring. Vanwege corona was het niet eerder mogelijk om op een feestelijke manier bij hun pensionering stil te staan, maar afgelopen vrijdagavond 8 oktober werden alle pensionarissen in het zonnetje gezet op De Singel.

De Singel is één van de zes scholen van Het Hooghuis. Op De Singel volgen leerlingen diplomagericht praktijkonderwijs. Dit houdt in dat leerlingen vooral leren door te doen. De opleiding duurt vijf jaar. In die tijd worden leerlingen voorbereid om volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Na hun tijd op De Singel gaan leerlingen werken, vaak in combinatie met een opleiding op het ROC.

In willekeurige volgorde volgt hier een korte beschrijving van de tien pensionarissen van De Singel:
-Mart Hoefs was instructeur en grondlegger van het vakgebied mobiliteit.
-Sjaak Kuijpers werkte als instructeur machinaal houtbewerken.
-Bert van de Moosdijk was nazorgcoördinator en specialist op het gebied van arbeidstoeleiding.
-Jan Korsten werkte als allround docent en hij was de pionier van de PrO Basis opleiding.
-Fred Stuut was instructeur en initiator van de maatschappelijke stages op Het Hooghuis. Carpus van Balveren was allround docent en specialist op het gebied van arbeidstoeleiding. Hij was ook de grondlegger van het leerlingportfolio op De Singel.
-Jolanda Kuipers werkte als leerlingcoördinator en onderzoeksassistent. Ze was nauw betrokken bij de toelating van leerlingen op De Singel.
-Gerard Heijmans was allround docent en specialist op het gebied van duale arbeidstoeleiding (een combinatie van stage lopen en werken met een arbeidsovereenkomst).
-Ton de Groot werkte als docent Duits op de voormalige Hooghuislocatie Den Bongerd en op De Singel gaf hij les vanuit zijn passie als docent mobiliteit.
-Petra Smits; zij was mede verantwoordelijk voor het schoonmaken van het schoolgebouw.

Meer berichten