<p>Het Osse gemeentehuis.</p>

Het Osse gemeentehuis.

College trots op begroting, lichte lastenverlaging voor inwoners gemeente Oss

  •   keer gelezen

OSS | Van code rood naar code oranje en nu naar code groen. Het Osse college van B&W spreekt bij de laatste begroting van dit college van een onverwacht gunstige financiële ontwikkeling. Door geld vanuit het Rijk staat de gemeente Oss er positief voor, al blijft het onzeker wat het nieuwe regeerakkoord gaat betekenen. “Het nieuwe college komt in een redelijk warm bad terecht”, aldus wethouder Frank den Brok.

Het college heeft veel van het coalitieprogramma ‘Kansen zien, kansen pakken’ gerealiseerd. ‘Voor de stad en de dorpen, voor de verenigingen en de ondernemers, met investeringen in mensen en samenlevingsopbouw. Een evenwichtig programma dat heeft bijgedragen aan het goede leven in onze gemeente. Daar zijn we trots op’, is te lezen in de begroting.

Investeren
Dat de cijfers er gunstig uitzien, betekent niet dat er wordt afgeweken van de koers. De speerpunten blijven hetzelfde. Zo wordt er fors geïnvesteerd in woningbouw, bedrijventerrein en infrastructuur en wordt er verder gewerkt aan schaalsprong. De gemeente Oss gaat richting 100.000 inwoners en wil investeren in het versterken van de organisatie. Den Brok: “De huidige organisatie kraakt en piept. Geld is niet altijd het probleem, de capaciteit wel. Je moet groeien om de ambities waar te maken.”

Lasten
De inwoners van de gemeente Oss krijgen te maken met een lichte lastenverlaging van zo’n 4 euro. De OZB wordt verhoogd met het inflatiepercentage (2%) en de rioolheffing stijgt met 3%, maar inwoners gaan 15 euro minder betalen voor de afvalstoffenheffing. Al met al betalen inwoners van de gemeente Oss fors minder dan het landelijk gemiddelde.

Lees hier meer over de programmabegroting.

Meer berichten