Foto: door form PxHere

Stappenplan voor als huurders niet betalen

  •   keer gelezen

De coronamaatregelen worden langzaamaan verder afgebouwd en dit heeft een positief effect op de economie. Dat betekent dat er weer meer kan, maar helaas merken nog niet alle sectoren dit meteen. Faillissementen hangen nog altijd in de lucht en verhuurders van vastgoed merken dit bijvoorbeeld door huurders die stoppen met betalen. En dan maakt het niet uit of je een bedrijfsruimte of een woning verhuurt, als een huurder stopt met betalen dan kan je door een huurachterstand veel inkomen mislopen. Hoe zorg je dat je dit soort situaties tot een minimum beperkt en wat kun je doen als het je toch overkomt? Je leest het in dit artikel.

Het is een nachtmerrie voor iedere verhuurder: een huurder die niet meer betaalt, die moet worden uitgezet of zelfs met de noorderzon is vertrokken. Daarom is het belangrijk niet te lang te wachten als er een huurachterstand ontstaat en is het verstandig om meteen in actie te komen. Wil je meteen een incassobureau inschakelen? Er zijn een aantal stappen die je zelf al kunt zetten.

Welke stappen zetten?

Wil je weten wat je kunt doen als je een huurder hebt die niet betaalt? Of twijfel je over de beste aanpak? Volg dan deze stappen en voorkom dat je onnodig geld verliest.

Stap 1. Een betalingsherinnering sturen 

Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat iemand vergeet te betalen. Met een betalingsherinnering geef je een duidelijk signaal dat je er bovenop zit. Om te voorkomen dat de betaling jouw herinnering kruist, stuur je de betalingsherinnering bijvoorbeeld 3 dagen nadat het huurbedrag betaald had moeten zijn.

Stap 2. Sommatiebrief verzenden voor onbetaalde huur 

Als de betalingsherinnering niets heeft opgeleverd, dan is het tijd voor een serieuze sommatiebrief. Met een sommatiebrief verhoog je de druk en maak je duidelijk dat de huur alsnog snel moet worden betaald. De termijn die de huurder hierbij krijgt om uiterlijk te betalen, is korter en sluit aan op de al gestelde termijn uit de betalingsherinnering. Uiteraard kan er nog een telefoontje aan vooraf gaan, maar dat hoeft niet.

Stap 3. Huurincasso starten 

Heeft de huurder ook na de sommatiebrief niet betaald? Dan wordt het tijd om een huurincasso te starten. Wacht daarmee niet te lang, want meestal wordt de huurachterstand alleen maar groter, waardoor je misschien zelf wel financieel in de problemen komt. Zoek hiervoor een partij die is gespecialiseerd in huurincasso’s. Hiervoor kun je terecht bij een incassobureau, deurwaarder of advocaat. Tip: een huurrecht advocaat kan je ook helpen als je naar de rechter moet.

Stap 4. Naar de rechter 

Wordt er zelfs in een huurincasso procedure niet betaald, dan is de volgende stap om naar de rechter te gaan. De huurder ontvangt dan een dagvaarding om te verschijnen bij de kantonrechter. In deze procedure wordt behalve betaling van de huurachterstand vaak ook ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde en/of schadevergoeding geëist.

Stap 5. Huurovereenkomst ontbinden 

Een ontbinding van de huurovereenkomst kan alleen worden uitgesproken door een rechter en is doorgaans per direct. Er is dan geen sprake van een opzegtermijn en de ontbinding van de overeenkomst kan ook tussentijds gebeuren. Het maakt overigens niet uit of het gaat om een woning of een zakelijk object zoals een kantoor of bedrijfspand. Voor alle huurovereenkomsten geldt dat die door de rechter kunnen worden ontbonden bij niet-betaling van de huur.

Stap 6. Schadevergoeding 

Als de huurder per direct moet vertrekken, betekent dit vaak dat de verhuurder schade leidt wegens leegstand. Bijvoorbeeld omdat het pand nog moet worden ontruimd of omdat er nog geen nieuwe huurder is. Deze schade kan in bepaalde gevallen voor vergoeding in aanmerking komen. Ontbinding en schadevergoeding vorderen, is overigens niet altijd de slimste oplossing. In bepaalde gevallen is het beter om voor nakoming van de betalingsverplichting te gaan. Laat je dus goed voorlichten voordat je hiertussen een keuze maakt.

Stap 7. Huurder uitzetten 

Alleen met een vonnis van de rechter mag een verhuurder overgaan tot uitzetting van een huurder. Dit heet ook wel ‘ontruiming’. Een ontruiming wordt begeleid door een deurwaarder en zo nodig met hulp van de politie, een slotenmaker en/of een verhuis- of opslagbedrijf. Dit is de laatste stap. Hierna ben je van de wanbetalende huurder verlost.

Samengevat 

Veel huurder betalen gelukkig netjes op tijd, maar het kan altijd gebeuren dat je te maken krijgt met een huurder die niet meer betaalt. Wacht dan niet af en kom in actie. De eerste stappen hiervoor kun je zelf zetten met de bovenvermelde voorbeeldbrieven. Voor de stappen erna kun je het best een gespecialiseerde partij inschakelen. Zo weet je zeker dat je goed wordt begeleid en dat de kans op betaling van de huurpenningen, dan wel de uitzetting van de huurder bij niet-betaling, zo groot mogelijk is.

Meer berichten