<p>Loek van Wely.</p>

Loek van Wely.

‘Intensiveer cameratoezicht in gemeente Oss en zet de wijkagent vaker in’

  •   keer gelezen

OSS | De nieuwe politieke partij Dynamisch Democratisch Oss heeft veiligheid hoog op de agenda staan. Kandidaat-raadslid Loek van Wely (tevens lid van de Eerste Kamer) vindt dat er in Oss het nodige moet gebeuren om het gevoel van veiligheid te vergroten.

“Veiligheid is voor een ieder van ons een belangrijk thema en staat los van welke politieke kleur iemand heeft. Hoewel veiligheid voor een deel een gevoelskwestie is kunnen we dit tegelijkertijd ook toetsen en onderbouwen met cijfers. In Oss staat de veiligheid de laatste tijd helaas onder druk. De laatste maanden werd onze stad geconfronteerd met diverse brandstichtingen met schade aan auto’s en basisscholen tot gevolg. Ook zag Oss zich geconfronteerd met diverse steekincidenten”, aldus Van Wely.

Camera’s in Oss
Dynamisch Democratisch Oss wil de veiligheid vergroten door het intensiveren van gericht cameratoezicht. “Daar waar nodig zullen we meer moeten inzetten op dit soort toezicht om een veilige omgeving te kunnen waarborgen. Cameratoezicht heeft echter ook nadelen. Privacy van de gewone burger is een veel gehoord en steekhoudend argument. Ook wordt hierbij het ‘niet alles kan’- principe gehanteerd en de wet is daarin duidelijk. Bovendien zien we ‘Amsterdamse taferelen’ met op iedere hoek een camera in Oss écht niet zitten. Dynamisch Democratisch Oss pleit dan ook voor meer gericht cameratoezicht voor bepaalde tijd. Daar waar de incidenten zich opstapelen kan cameratoezicht tijdelijk uitkomst bieden. Te denken valt niet alleen aan de Osse binnenstad, maar bijvoorbeeld ook aan plaatsen waar afval- en drugsdumpingen in de polder en de kernen rond Oss veel voorkomen.” Naast cameratoezicht ziet Dynamisch Democratisch Oss een stevigere rol voor de wijkagent weggelegd. “Wijkagenten zijn de ogen en oren van de buurt en dienen dan ook vaker gericht te worden ingezet, zeker in wijken waar (het gevoel van) veiligheid tanende is. Helaas is hierop in het verleden veel bezuinigd.”

Meer berichten