Adviesraad Maashorst positief over omleiding om grote grazers heen

  •   keer gelezen

UDEN | Recreanten worden straks om het meest zuidelijk deel van het begrazingsgebied van de grote grazers in de Maashorst geleid. De Adviesraad van de Maashorst sprak zich gisteravond positief uit over dit voorstel.

Tijdens de bijeenkomst spraken bestuurders en medewerkers van de gemeenten Landerd en Uden met de Adviesraad over de opties voor te nemen maatregelen met betrekking tot de veiligheid rondom de grote grazers. Tijdens een onlineb ijeenkomst in juli voor alle gebruikers van de Maashorst werden al enkele opties gepresenteerd en is gepeild of gebruikers een voorkeur hadden voor een specifiek voorstel voor de passage aan de Zevenhuizerweg. Enkele voorstellen droegen direct bij aan de veiligheid van de recreant en boden die ook de keuze om binnen en/of buiten het begrazingsgebied op een veilige plek van de grazers te genieten. Maar ook de realisatie van de procesnatuur en de beleving voor de grote grazers waren in al die voorstellen geborgd. De helft van de gebruikers gaf bij die peiling aan geen nadrukkelijke voorkeur te hebben voor een van de varianten.

Voorstellen toegelicht
Daarom zijn de gepresenteerde voorstellen gisteren nog een keer toegelicht, en de voor- en nadelen op een rijtje gezet. Eén optie is het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising. Deze optie is veilig is voor de recreanten. Er zijn echter meer nadelen dan voordelen: een kuil graven om de brug laag te houden kan niet, die kuil zal immers weer snel vollopen tot aan het waterpeil. Een hoge brug vraagt echter om lange hellingen én die moet breed genoeg zijn om ruimte te geven aan de diverse vormen van recreatie. Het betekent ook dat alle recreatiestromen, met soms conflicterende belangen, op dat ene punt samenkomen. Een hoge brug is verder storend in het landschap bovendien erg duur.

Omleiding
De andere optie is een omleiding om het begrazingsgebied, dat daardoor iets kleiner zal worden. Deze variant is veilig voor recreanten en optimaal voor de grazers. De omleiding is bovendien landschappelijk goed inpasbaar, de recreatiestromen zijn voldoende te scheiden en goed te combineren met uitzichtpunten en/of een uitkijktoren. Deze uitwerking heeft dan ook de voorkeur van de gemeentes Landerd en Uden en ook van Staatsbosbeheer, dat een groot deel van het begrazingsgebied in eigendom heeft. De Adviesraad kon zich daar prima in vinden en steunt het advies aan het BRT. De variant met de omleiding wordt binnenkort dan ook verder uitgewerkt. Franko van Lankvelt, voorzitter van het BRT: “We doen hiermee recht aan de uitkomsten van de Evaluatie grote Grazers; aan de groep bezoekers die zich onveilig voelt, aan de groep bezoekers die van de grazers geniet en aan de grazers zelf.”

Meer berichten