<p>Het Osse gemeentehuis</p>

Het Osse gemeentehuis

DDO begrijpt niets van beleid Osse college: ‘Ongepaste borstklopperij’

  •   keer gelezen

OSS | Het college van B&W in de gemeente Oss presenteerde vorige week trots de begroting. De nieuwe politieke partij Dynamisch Democratisch Oss spreekt echter van ‘ongepaste borstklopperij’.

‘Het Osse college is trots op de begroting en er zou in komend verkiezingsjaar zelfs een lichte lastenverlichting voor de Osse inwoner in het verschiet liggen. Hoe anders was dat begin dit jaar, toen Oss in een minder florissant rijtje voorkwam. De gemeentelijke lasten stegen in 2021 in Brabant nergens zo hard als in Someren en Oss. De stijging was vooral te wijten aan de verhoging van de afvalstoffenheffing én de onroerendzaakbelasting. Om de begroting sluitend te krijgen werd de onroerendzaakbelasting (OZB) met maar liefst 7 procent verhoogd, waardoor de rekening eenzijdig bij de middenklasse en huizenbezitter kwam te liggen. De SP in Oss was dan ook verheugd, want de rekening viel door eerdere afspraken niet bij de inwoners met een laag inkomen op de mat, maar deze schoof men linea recta door naar de volgens de Socialistische Partij ‘rijke’ middenklasse. De VVD kwam met het mantra ‘orde op zaken stellen’. En zo nam de lastendruk ook voor de Osse middenklasse meer en meer toe. Daar waar het Rijk, onder leiding van de VVD haar best doet om de lastendruk op nationaal niveau jaar op jaar te laten stijgen, liet Oss de middenklasse en huizenbezitter eenzijdig opdraaien voor het gat op de lokale begroting’, aldus DDO. De partij snapt ook niks van de keuze om 40 extra ambtenaren te willen aantrekken. “Dynamisch Democratisch Oss begrijpt niets van het gekozen beleid. Dit zijn keuzes die passen bij een links college. Een uitdijende overheid waarvan de kosten maar al te gemakkelijk worden afgewimpeld op de middenklasse.”

Meer berichten