Een eerder protest in Brasem. Daar worden weer acht nieuwe standplaatsen gerealiseerd.

College stelt verhuurbeleid voor woonwagenstandplaatsen vast

  •   keer gelezen

OSS | Het verhuurbeleid voor woonwagenstandplaatsen in de gemeente Oss is door het college vastgesteld. Op deze manier wordt duidelijker wat de rechten en plichten van huurders en verhuurder zijn.

Een woonwagenbewoner van 18 jaar en ouder kan een verzoek doen om op een lijst van standplaatszoekenden te komen. Zoekenden op een voorrangswachtlijst komen als eerste in aanmerking voor een standplaats. Dit zijn bewoners die onafgebroken, onzelfstandig op een standplaats in de woonwagen in de gemeente Oss hebben gewoond. Daarna staan op een reguliere wachtlijst woonwagenbewoners die meer dan drie jaar onzelfstandig in een woonwagen in de gemeente Oss wonen, maar in het verleden in een woning in Oss hebben gewoond. De mensen die in een woning buiten Oss woonden, komen daarna aan de beurt. Daarna volgen in de gemeente Oss in woningen wonende woonwagenbewoners, buiten Oss in woningen wonende woonwagenbewoners en vervolgens overige ingeschrevenen.

Bedrijf
De huurder moet zelf en zonder langdurige onderbreking het gehuurde bewonen en moet het gehuurde als hoofdverblijf hebben en ingeschreven staan in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Oss. Het is toegestaan een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf in het gehuurde uit te oefenen. De verhuurder moet hier schriftelijke toestemming voor geven.

Meer berichten