Gemeente Oss wil minder vrachtverkeer op Dorpenweg

  •   keer gelezen

De gemeente Oss wil graag weten welke maatregelen er mogelijk zijn om het aantal vrachtauto’s op de Dorpenweg tussen Macharen en Ravenstein te verminderen. Én of er draagvlak is voor deze maatregelen. Daarvoor is een enquête opgesteld. Deze kunt u invullen door de QR-code te scannen of naar deze link te gaan.

Waarom deze enquête? Sinds 2013 is de N329 klaar. Eén van de doelstellingen van de N329 was dat er minder vrachtverkeer over de Dorpenweg zou gaan rijden. In 2015 zijn er op de Dorpenweg nog aanvullende maatregelen genomen. De bebouwde komgrens werd aangepast ter hoogte van Deursen-Dennenburg. Hierdoor is daar de toegestane snelheid van 80 km/uur naar 50 km/uur gegaan. Ook zijn er drempels aangelegd. Deze aanpassingen zijn gedaan om het voor het vrachtverkeer minder aantrekkelijk te maken. En om het vrachtverkeer te stimuleren om de route A50-N329 te gebruiken.
Verkeerstellingen laten zien dat het vrachtverkeer op de Dorpenweg niet minder is geworden. Voordat de gemeente Oss een besluit neemt of ze aanvullende maatregelen moeten nemen, willen ze graag uw mening horen over dit onderwerp. De resultaten van de enquête worden meegenomen in een advies voor college van burgemeester en wethouders om al dan niet aanvullende maatregelen te nemen. Naast de mening van bewoners kijken ze daarbij ook wat de maatregelen betekenen voor de bereikbaarheid van bijvoorbeeld (landbouw)bedrijven en winkels.

Meer berichten