Twee locaties in Megen-Zuid in beeld voor nieuwe basisschool

  •   keer gelezen

MEGEN | De nieuwe fusieschool van de basisscholen in Megen, Haren en Macharen (Kindlandschap De Eiber) komt zeer waarschijnlijk in het zuiden van Megen. Uit een onderzoek van de gemeente, Dorpsraad en Optimus hebben locaties in zuidoost (aan de kant van het tankstation) en zuidwest Megen de voorkeur. Deze plannen worden verder onderzocht en uitgewerkt, tevens wordt een verkeersveilige route naar de school uitgewerkt.

Andere onderzochte locaties in Megen waren de voetbalclub (ligging niet centraal), de bestaande school (oppervlakte van het perceel is te klein), Houtstraat (aankopen van percelen met ondernemingen is noodzakelijk) en Nonnenstraat, maar vielen af na onderzoek. Ook locaties in Macharen en Haren zijn niet ideaal, omdat de meeste leerlingen uit Megen komen en daar de grootste groei wordt verwacht.

Traject
Schoolbestuur Optimus is al langer van plan om de basisscholen Klim Op (Megen), St. Lambertus (Haren) en De Linde (Macharen) te laten fuseren. Belangrijkste reden voor deze stap is de terugloop van het aantal leerlingen in deze dorpen. Met deze fusie blijft goed basisonderwijs voor kinderen uit Megen, Haren en Macharen gegarandeerd voor de toekomst.In het voorjaar van 2021 startte het proces om te komen tot één basisschool voor de kernen Megen, Haren en Macharen in een nieuw schoolgebouw. Een werkgroep gaf hierover advies uitbrengen aan het college van B&W en aan de gemeenteraad. De werkgroep bestaat uit leden van de Dorpsraad Megen, Haren en Macharen, bestuur Optimus, ouders en leerkrachten van de medezeggenschapsraad van Optimus en gemeente Oss.

Meer berichten