Foto:

Wethouders presenteren coalitieakkoord Oss, ‘we draaien niets terug’

  •   keer gelezen

OSS | Formateur Jan van Vucht en de vijf wethouders van de nieuwe coalitie, bestaande uit VDG, CDA, VVD en GroenLinks, hebben vanochtend het coalitieakkoord voor 2022-2026 gepresenteerd. Veel lijkt er niet te veranderen. Er heeft zich één nieuwe partij aangesloten en daarnaast sprak wethouder Frank den Brok: “De besluitvorming van het vorige college wordt gerespecteerd, we draaien niets terug.”

Van de vijf wethouders zijn er drie nieuw. Voor VDG is dat Jacco Peter Hooiveld, bij het CDA treedt Sidney van den Bergh naar voren en namens GroenLinks wordt Dolf Warris wethouder. Frank den Brok (VDG) en Thijs van Kessel (VVD) blijven aan als wethouder en behouden in grote lijnen hun portefeuille. De groep is daarmee nog altijd weinig divers, in verschillende opzichten. Hierover zei Warris: “We hebben het gehad over de man/vrouw verdeling, wij zien dat ook. Maar we hebben geen kandidaten die het willen doen.” 

‘Hoofdlijnen’
Warris zegt verder: “Als het goed is gaan mensen het verschil met GroenLinks in het college wel merken. Onze leden zeiden dat dit een akkoord is waaraan je kan merken dat GroenLinks een bepaalde verandering heeft gebracht.” Hoe groot de invloed van de progressiefste maar ook de kleinste van de vier partijen is moet gaan blijken. Veel details staan er namelijk nog niet in het akkoord. Zoals in andere gemeenten wordt er vooral gesproken over ‘de hoofdlijnen’. Den Brok legde hier ook de nadruk op: “Het is een opener akkoord, het is dunner, we sturen meer op de hoofdlijnen. Dit is vanwege een drietal factoren: vanwege de onzekerheid van de toekomst, omdat we meer duaal willen werken met de raad en daar het gesprek willen voeren én omdat we maatschappelijk initiatief stimuleren.”

De portefeuille verdeling is als volgt:
Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans (VVD):
Openbare orde en veiligheid, Organisatie & dienstverlening, Regionale samenwerking en internationalisering, Stadspromotie, Communicatie en Global goals.
Eerste locoburgemeester Frank den Brok (VDG):
Financiën & belastingen, Economie, bedrijventerreinen en haven, Grondbedrijf, Maatschappelijk vastgoed, Plan Walkwartier, Plan Lievekamp
Tweede locoburgemeester Thijs van Kessel (VVD):
Zorg, WMO en welzijn, Jeugd- en jongerenbeleid, Burgerparticipatie, Verenigingen en subsidiebeleid, Recreatie & toerisme en evenementen, Integratie en inburgering, Arbeidsmigranten
Derde locoburgemeester Sidney van den Bergh (CDA):
Ontwikkelingen stedelijk gebied / spoorzone, Woonbeleid en volkshuisvesting, Ruimtelijke ontwikkeling & omgevingswet, Mobiliteit en infrastructuur, Landbouw, Erfgoed
Vierde locoburgemeester Jacco Peter Hooiveld (VDG):
Werk en inkomen, Armoedebeleid en schuldhulpverlening, Arbeidsparticipatie, Onderwijs, Sport & gezondheid / leefstijl, Energietransitie
Vijfde locoburgemeester Dolf Warris (GroenLinks):
Openbare ruimte, Klimaatadaptatie & milieu, Stadscentrum en haar evenementen, Cultuur, Jeugdzorg, Plan Walkwartier, Plan Lievekamp

Meer berichten