Het Woud.
Het Woud. (Het Woud tussen Oss en Geffen.)

SP is bezorgd om onveilige verkeerssituatie en wil flitspaal in Het Woud

  •   keer gelezen

OSS | De SP wil dat het college van B&W actie onderneemt om onveilige verkeerssituaties bij ‘t Woud tegen te gaan. Een flitspaal is volgens de partij een effectief middel om snelheidsovertredingen langdurig te verminderen en duurzaam bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

“Er is in twee uitgebreide verkeersmetingen door de gemeente bij Het Woud in juni en november 2021 vastgesteld dat er structureel door de meerderheid van de passerende voertuigen te snel wordt gereden. De maatregelen die de gemeente tot nu toe heeft genomen om dit te verminderen (het aanbrengen van extra lijnen en borden) hebben geen significante verlaging van de gemeten gemiddelde snelheid opgeleverd. De weg Het Woud is ook een belangrijke oversteekplaats voor bezoekers van de Geffense Plas. De druk op deze oversteekplaats met het oog op de ontwikkelingen rond de Geffense Plas in de toekomst zal mogelijk nog verder worden vergroot. Omwonenden en weggebruikers zijn gebaat bij een snelle, betaalbare en effectieve verbetering van de verkeersveiligheid op dit punt”, aldus Quinten Braakman 

Meer berichten