Hier nog geen grote problemen, in zuidoosten Aa en Maas wel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

  •   keer gelezen

In het werkgebied van Aa en Maas zijn er grote verschillen in grondwaterstanden en de hoeveelheid water in sloten en beken. In het noorden is er bijvoorbeeld nog geen dreigend probleem, maar in het zuidoosten wel. Daarom is er per vandaag een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater.

Ten zuiden van Helmond viel er dit jaar aanzienlijk minder regen dan in de rest van ons werkgebied. Daar is het grondwaterpeil dan ook het laagst en zakt het water in sloten en beken weg. “We voeren zoveel mogelijk water aan via de Maas en de Peelkanalen, maar dat is niet genoeg om het water in de sloten en beken op het gewenste peil te houden”, aldus het waterschap Aa en Maas. “In het zuidoostelijk deel van ons werkgebied mag geen water meer uit sloten en beken worden gehaald om akkers te beregenen of tuinen en sportvelden te besproeien. Het verbod is van kracht tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is.” Lees hier meer.

Meer berichten