<p>De Action aan de Oude Molenstraat waar al jaren veel om te doen is. &nbsp;</p>

De Action aan de Oude Molenstraat waar al jaren veel om te doen is.  

(Foto: Hans van der Poel)

Gemeente opnieuw in gesprek met Action over herlocatie vanwege overlast

  •   keer gelezen

OSS | De gemeente is van plan om na een mislukte poging drie jaar geleden opnieuw in gesprek te gaan met de Action aan de Oude Molenstraat over een herlocatie van de winkel. Dit in verband met de overlast die bezoekers van de winkel op de huidige locatie veroorzaken. Dit schrijft het college in antwoord op vragen hierover van DDO. Deze partij zou graag zien dat de Action verhuist naar het industrieterrein of de woonboulevard, maar de gemeente spreek haar voorkeur uit voor een locatie in het centrum.

Wethouder Van den Bergh (mobiliteit en infrastructuur) erkent dat er overlast is, waaronder zwerfvuil, verkeerd parkeren, een gebrek aan parkeerplaatsen en veel verkeer. Hier heeft de gemeente geprobeerd iets aan te doen maar de overlast blijft. Van den Bergh schrijft: “De getroffen maatregelen zijn: het verhogen van de frequentie van zwerfvuil ruimen door de IBN, het instraten van “NP-tegels” (Niet Parkeren) en het leveren van een financiële bijdrage aan de aanleg van een parkeerterrein aan de Molenweg ter vergroting van de parkeercapaciteit in de directe omgeving van de Action. De getroffen maatregelen hebben een effect. Echter zijn bezoekers niet altijd te sturen en dat heeft vooral met mentaliteit en gedrag te maken.” Deze financiële bijdrage bedroeg 50.000 euro voor het creëren van 23 extra parkeerplaatsen.

Waarheen?
Omdat de overlast blijft gaat de gemeente alsnog in gesprek met de Action over een eventuele herlocatie, ‘omdat we ons realiseren dat dit geen optimale situatie is.’ Drie jaar geleden werd er gesproken over een locatie in het centrum. De winkel stelt volgens het college echter enkele voorwaarden aan een nieuwe locatie wat betreft omvang, huurprijs en bereikbaarheid. Herlocatie naar het industrieterrein of de woonboulevard, zoals DDO voorstelt, ziet het college niet zitten. “Het nieuw vestigen van winkels buiten winkelgebieden is niet gewenst. Juist in het stadshart kunnen deze winkels een belangrijke toegevoegde waarde hebben (uitbreiding aanbod, tegengaan leegstand). Bovendien is het niet gewenst om op een industrieterrein functies toe te voegen met een grote publiek aantrekkende werking vooral in verband met veiligheid. Een woonboulevard is ingericht op verkoop en uitstalling van grote goederen en niet op reguliere detailhandel.”

Openingstijden
DDO heeft ook kritiek op de openingstijden van de Action, die volgens hen langer zijn dan die van veel andere winkels. Hier is volgens de gemeente echter niets aan te doen omdat openingstijden landelijk geregeld zijn en niet op gemeenteniveau. Ook op zon- en feestdagen vallen de openingstijden van de Action binnen de door de gemeente vastgestelde tijden. Op de vraag of het college het met DDO eens is dat deze openingstijden niet in een woonwijk passen komt geen duidelijk antwoord maar wordt slechts terugverwezen naar de gelende regels wat betreft openingstijden.

Meer berichten