Een eerder protest van buurtgewoners. (Foto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)
Een eerder protest van buurtgewoners. (Foto: Facebook Stop Mestfabriek Oss)

Dorpsraad Berghem vreest voor gezondheidsrisico's van mestverwerkingsinstallatie

  •   keer gelezen

BERGHEM | Dorpsraad Berghem adviseert het college van B&W van de gemeente Oss zich uit te spreken tegen de verlening van de Wabo-vergunning en de Watervergunning, die de vestiging van een mestverwerkingsinstallatie op het industrieterrein Elzenburg mogelijk maken. 

'Wij zijn van mening dat het louter toetsen aan bestaande regel- en wetgeving voor een dergelijk bedrijf, waar bestaande technieken voor het eerst gecombineerd worden toegepast, onvoldoende is', staat in een brief aan de gemeenteraad. 'Met name gezondheidsrisico's van deze mestverwerkingsinstallatie en het risico van het hierbij horende grootschalig vervoer is onvoldoende onderzocht.'

Windmolenpark
'Daarbij komt dat de gemeente Oss naast deze mestverwerkingsinstallatie van plan is een windmolenpark te plaatsen. De windmolens zouden als een soort ventilator de fijnstof en andere vrijkomende stoffen over de hele gemeente, en daarbuiten, uit kunnen blazen. Dit lijkt ons, zoals ook is aangegeven op de informatieavond van de provincie, een te groot gezondheidsrisico voor Oss en de omliggende gemeenten.'

Vragen
Dorpsraad Berghem vraagt zich in een brief af waarom er met betrekking tot de mogelijke bouw van de mestverwerkingsinstallatie geen overleg is geweest met omwonenden, wijk- en dorpsraden en gemeente. Ook is de dorpsraad van mening dat er rekening dient te worden gehouden met de toename van geluid op de aan- en afrijroutes. 

Meer berichten